Terkini

Wednesday, 11 September 2013

Kepentingan Perancangan Kewangan

Masyarakat yang merdeka memiliki kebebasan kewangan. Bebas membuat pilihan dan keputusan dengan kemahiran kewangan serta tidak terikat dengan kongkongan hutang, keterbatasan kuasa beli, kelegaan dari liabiliti jangka panjang dan beban psikologi krisis kewangan. Fenomena terkini yang amat ketara ialah skim pembelian secara ansuran mudah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Perkara ini timbul kerana wujudnya permintaan yang merangsang pertumbuhannya. Tanpa disedari, ramai pengguna memilih membeli barangan menerusi skim ini kerana keupayaan kuasa beli untuk membeli secara tunai terhad. Situasi ini secara tidak langsung juga menggambarkan hilangnya sikap menyimpan dan melabur.

Secara umum, kita tidak mempunyai sumber pendapatan yang aktif dan terlalu dinamik sekarang dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, lebih ketara lagi apabila berada dalam tempoh persaraan. Kita cenderung memilih untuk menghabiskan tempoh lazim persaraan dalam keadaan yang tenang dan santai. Sedangkan, kos sarahidup tidak pernah bersara malah semakin hari semakin meningkat terutamanya perbelanjaan perubatan. Dalam masa yang sama, kita masih leka tentang kepentingan pelaburan. Kalau dulu kita berada dalam suasana kampung, hidup di dalam satu institusi keluarga yang kukuh. Setelah bersara atau tidak bekerja, ibubapa yang tiada pendapatan tinggal bersama anak-anak mereka atau dalam kelompok kejiranan berdekatan serta saling bantu membantu. Inilah pegangan masyarakat kita dahulu yang memegang nilai sebagai landasan hidup. Dengan pendapatan yang kecil, mereka berjaya membesarkan anak-anak dengan kecukupan pendidikan, akhlak, keperluan asas dan sebagainya. Berbeza dengan situasi sekarang. Kemudahan pinjaman, keperluan seharian dan pengaruh persekitaran menjadikan kita keliru dan terkadang gagal menjustifikasikan tindakan. Persediaan yang sepatutnya perlu dibuat bermula dari sekarang iaitu membuang sifat negatif terhadap kebendaan dan membina nilai diri dan keluarga dengan keperluan dan kelengkapan sarahidup yang bukan sahaja dari aspek kewangan malah ilmu pengetahuan serta pengisian menyeluruh rohani, mental dan fizikal.

Ini adalah kerana peningkatan kos dan kadar inflasi tidak menentu meningkat. Nilai yang berada di dalam pegangan kita juga ikut tidak menentu menurun dengan kenaikan harga barang atau penyusutan kuasa beli wang kita. Tidak kurang juga pengaruh luaran lain memberi kesan kepada nilai yang kita ada. Hubungan songsang diantara nilai pegangan dengan kos, kadar inflasi dan lain-lain ini menuntut kita berbuat sesuatu supaya kita tidak terus rugi atau sekurang-kurangnya dapat mempertahankan nilai wang yang kita pegang. Nilai aset kita tidak statik, begitu juga dengan umur dan keupayaan kita. Sekiranya baik sikap dan tindakan kita, maka baiklah hasilnya. Walaupun masa yang sama diperuntukan kepada setiap orang iaitu 24 jam sehari, tetapi terdapat berbagai tahap keupayaan kewangan di antara individu. Yang cuai dan mengikut nafsu akhirnya terkandas di waktu-waktu kritikal apatah lagi setelah umur menjangkau ke tahap kurang produktif.

Rasullullah s.a.w berpesan, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara, iaitu masa muda sebelum masa tua, sihat sebelum sakit, masa berharta sebelum masa miskin, lapang sebelum sibuk, masa hidup sebelum mati. Maka sewajarnyalah hadith ini diaplikasikan untuk kebaikan dengan perancangan kewangan yang bijak Yang jelas, pelaburan mesti direbut dengan bertindak dari sekarang.

Bayangkan sekiranya kita hanya mempunyai kurang daripada RM50,000 wang KWSP apabila tiba umur persaraan dan dalam keadaan kita tidak bekerja. Jumlah ini sememangnya tidak mencukupi untuk menampung kehidupan di masa umur emas. Dengan peruntukan sebanyak RM1,000 sebulan, duit tersebut boleh habis dalam tempoh 4 tahun sahaja. Itupun dengan andaian sekiranya RM1,000 sebulan dibelanjakan dan belum diambilkira dari segi kos-kos yang wajib dalam menyelesaikan liabiliti tertangguh sebelumnya.

Langkah penting dalam perancangan kewangan adalah pelan pelaburan. Perancangan ini hendaklah bermula dari sekarang. Pelan pelaburan bukan lagi satu pilihan malah menjadi ï¿½suatu kemestian kepada setiap individu. Seorang ketua keluarga perlu merancang ketahanan sumber pendapatan keluarganya untuk masa yang mendatang. Seorang bapa yang sedar kepentingan pendidikan anak-anaknya, perlu mula melabur atau mencari pelan perancangan kewangan menyokong pendidikan anak-anak, terutamanya dengan kos pendidikan yang tinggi dan ketidakpastian bantuan kewangan dari sumber-sumber yang dulunya boleh diharapkan.

Antara tindakan yang perlu diambil kira adalah seperti berikut:
 • Pelaburan bermula dengan mempunyai duit yang lebih. Malangnya, tidak ramai di antara kita mempunyai lebihan wang sama ada bekerja sendiri atau makan gaji. Kalau berlebihanpun, bukanlah seberapa kerana keperluan masa kini amat mencabar sehinggakan kadang-kadang pendapatan gagal berlebih malah tidak mencukupi. Di sinilah titik tolak yang akan membezakan orang yang merancang dengan orang yang tidak merancang. Kita hendaklah bijak berbelanja dan memperuntukan sebahagian pendapatan untuk membolehkan kita melabur. Pelaburan yang disandarkan kepada pinjaman semestinya akan rendah nilai apabila diambil kira modal yang tertakluk kepada keuntungan pihak ketiga yang memberi pinjaman.
 • Melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan kewangan. Seseorang individu hendaklah berbelanja dengan bijak untuk mengelak dari membelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak memberi nilai tambah. Pendapatan yang banyak bukan bermakna seseorang itu kaya. Yang penting adalah bagaimana kita mengurus kewangan kita. Perbelanjaan perlu diutamakan kepada perkara asas yang menyumbang kembali kepada sumber pendapatan. Perbelanjaan sepatutnya berdasarkan keperluan utama dan bukan berdasarkan kepada pengaruh lain seperti iklan, rakan dan sebagainya. Sekiranya perbelanjaan dikaitkan dengan perkara-perkara sampingan, beban membayar nilai perkhidmatan atau barangan tersebut akan ditanggung oleh kita sendiri. 
 • Memahami pelaburan. Pelaburan adalah tindakan atau satu proses yang diambil pada wang atau aset kita dengan menjangkakan pulangan pada masa akan datang iaitu memperolehi hasil daripadanya. Seperkara yang perlu diberi perhatian adalah hasilnya tidak semestinyapositif. Oleh itu, kita mestilah mengkaji dengan terperinci sebelum sesuatu pelaburan membawa hasil sebagaimana yang dijangkakan. Kita perlu bukan sekadar mengetahui istilah-istilah pelaburan seperti risiko, pulangan, nilai masa duit, inflasi dan sebagainya tetapi tahu mengaplikasikan. Unsur-unsur penting pelaburan yang perlu didalami adalah:
  • Pelaburan jangka pertengahan kepada jangka panjang seperti kita jangkakan pulangan untuk tempoh 10 tahun ke 20 tahun akan datang.
  • Pelaburan hendaklah dibuat ke atas pelbagai asset atau industri dengan taburan yang sepatutnya.
  • Risiko yang minima berbanding pulangan atau pulangan secara relatif.
  • Mengambil kira kesan inflasi sebahagian daripada kos atau jangkaan kos inflasi.
 • Mengambil bahagian dalam pelaburan dengan kepelbagaian bidang seperti kewangan, hartanah atau sumber manusia seperti kemahiran tertentu yang bersesuaian dengan matlamat jangka panjang kita. Membangunkan kemahiran diri dengan menambah pengetahuan bagi kemahiran tertentu seperti membaikpulih kenderaan, menulis artikel kepada majalah-majalah dan sebagainya juga merupakan pelaburan.
Bertindaklah sekarang dengan membuat caruman ke akaun pelaburan sedia ada atau melakukan pelaburan sendiri. Adalah disarankan supaya pelan persaraan bermula dengan menguruskan pendapatan sedia ada dan dilaburkan di tempat yang terjamin serta boleh diharapkan. Unit amanah/saham amanah (unit trust/mutual fund) adalah salah satu contoh pelaburan yang baik. Kenapa? Kerana institusi ini mempunyai orang yang berkelayakan yang memang bekerja memberi keuntungan kepada pelabur. Memang ada kos ke atas perkhidmatan mereka tetapi sekurang-kurangnya kita tidak membayar dalam kerugian sekiranya kita kurang arif membuat pelaburan sendiri. Seperkara lagi yang tidak kurang pentingnya adalah mengenai peruntukan pelaburan perlu diasingkan dari peruntukan kecemasan. Peruntukan pelaburan tidak digalakkan digunapakai dalam keadaan kecemasan. Pelaburan yang didepositkan hendaklah tidak dikeluarkan walau apa keadaan sekalipun. Memandangkan banyak perkara yang perlu kita lakukan, biarlah orang yang mahir melakukan pelaburan bagi pihak kita.

Penekanan penting di sini ialah kesedaran tentang pentingnya tindakan awal, kemahiran mengurus kewangan, disiplin diri yang tinggi serta perancangan yang rapi. Berilah peluang hidup kita merdeka dari krisis kewangan yang dialami hasil dari kegagalan sendiri.
(IKIM/Mastura binti Mohd Zain)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

No comments:

Post a Comment