Terkini

Wednesday, 27 June 2007

UAE pintas Malaysia jadi pusat kewangan Islam antarabangsa

DUBAI, 27 Jun – Emiriah Arab Bersatu (UAE) dijangka memintas Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa apabila terbitan sukuk Islamnya dianggarkan berjumlah 55 peratus daripada jumlah sukuk global menjelang akhir tahun ini. Malaysia mendapat gelaran itu dalam tahun 2006 setelah menerbitkan 60 peratus sukuk Islam global. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Dubai Saad Abdul Razak berkata, keupayaan UAE menarik kemasukan mata wang asing membantunya menjadi pusat perkembangan produk kewangan yang selaras dengan syariat Islam. Malah menurutnya, sesetengah pakar menjangkakan institusi kewangan Islam dijangka mencatatkan peningkatan perolehan dividen di negara itu akan berterusan untuk tempoh jangka masa pendek dan sederhana. “Mereka turut mengunjurkan akan wujud peralihan dari bank-bank konvensional kepada bank Islam dan peningkatan minat bank konvensional bagi mewujudkan platform pembiayaan Islam,” katanya dalam temubual bersama majalah Islamic Business Weekly edisi Dubai baru-baru ini. Temubual yang disiarkan oleh laman web akhbar Al-Bayan berpusat di sini menyatakan pada tahun 2006 bahawa Bank Islam Dubai (DIB) menguasai lebih AS$10 bilion (RM34 bilion) daripada nilai keseluruhan kira-kira AS$25 bilion (RM85 bilion) pasaran sukuk global. “Dalam tahun ini, bank itu dijangka menguruskan terbitan sukuk bernilai AS$16 bilion (RM54.4 bilion), di UAE, Negara-negara Kerjasama Teluk dan Pakistan” kata Saad. Katanya, pasaran sukuk Islam global mula berkembang pesat sejak beberapa tahun lepas seiring dengan pertumbuhan produk pembiayaan Islam dan telah mencatat pertumbuhan mapan antara 10 dan 15 peratus menjelang akhir tahun 1990 an. UAE pula, katanya mulai muncul sebagai pesaing sengit dalam bidang terbitan sukuk Islam pada awal tahun ini dan seterusnya maju ke hadapan untuk menjadi peneraju pusat kewangan Islam antarabangsa daripada Malaysia. Syarikat-syarikat UAE menguasai hampir suku daripada terbitan sukuk utama dunia dalam tempoh bulan Mac 2006 hingga bulan Mac 2007. Semakan tahun sebelumnya mendapati, Dubai berada di tangga kedua dengan nilai terbitan AS$6 bilion (RM20.4 bilion) selepas Malaysia yang menerbitkan 13 sukuk utama bernilai AS$11 bilion (RM37 bilion) dalam tempoh setahun. Pasaran sukuk dipelopori Malaysia dengan terbitan awal bernilai AS$600 juta pada tahun 2002 dan berkembang meliputi aset hartanah, pengangkutan udara, pembinaan dan petrokimia di beberapa buah negara lain seperti Pakistan, Britain, Singapura, Emirate dan Bahrain. Menurut Saad, kemampuan DIB terus menyerlah, apabila dipilih sebagai salah satu bank suruhanjaya utama untuk mengurus dan menyelia pembiayaan Islam bernilai AS$530 juta bagi projek Qatar Gas 2 selain mengurus terbitan sukuk Islam pertama bagi kerajaan Pakistan bernilai AS$600 juta. Pakar-pakar pembiayaan Islam turut meramalkan saiz aktiviti perbankan Islam di UAE akan berkembang maju menjelang tahun 2012 dari paras kini kepada antara 15 dan 25 peratus nilai keseluruhan perbankan Islam. - (Utusan, 27 Jun 07)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Monday, 25 June 2007

Pembiayaan peribadi secara Islam paling popular di kalangan pelanggan

SETIAP individu memerlukan wang untuk menjalani kehidupan sehariannya. Namun kebanyakannya tidak mempunyai wang yang cukup untuk memiliki keperluan seperti perumahan dan kenderaan. Oleh itu individu terlibat terpaksa mendapatkan pembiayaan bagi memiliki keperluan tersebut. Selain itu, individu juga memerlukan wang tambahan untuk kegunaan peribadi yang lain seperti membiayai pengajian anak, mengubahsuai rumah, membeli komputer dan sebagainya. Pembiayaan bagi maksud di atas boleh didapati di bank-bank Islam dan bank-bank di bawah Skim Perbankan Islam. Sehingga kini terdapat lebih 20 produk pembiayaan secara Islam yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut bagi memenuhi keperluan peribadi masing-masing. Statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sehingga Jun 2007 menunjukkan bahawa Pembiayaan Peribadi secara Islam merupakan pembiayaan paling popular di kalangan pelanggan. Pembiayaan peribadi ini telah meningkat sebanyak 36 peratus daripada RM4.2 bilion pada April 2006 kepada RM5.7 bilion pada April 2007. Kadar ini merupakan lebih dua kali ganda berbanding pertumbuhan kemudahan Kad Kredit Islam (18.9 peratus) dan lebih tiga kali ganda berbanding pertumbuhan pembiayaan Islam keseluruhannya (9.8 peratus) bagi tempoh yang sama. Pertumbuhan yang pesat ini disebabkan kempen yang giat dijalankan oleh bank-bank serta permintaan yang tinggi terhadap kemudahan tersebut. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank pertama yang menawarkan Pembiayaan Peribadi secara Islam pada tahun 1997. Kemudahan ini ditawarkan bagi memenuhi keperluan peribadi individu terutama selepas berlakunya kegawatan ekonomi. Had maksimum yang ditawarkan oleh BIMB ketika itu adalah RM25,000 untuk tempoh bayaran balik sehingga lima (5) tahun. Dengan pembiayaan yang disediakan itu, BIMB telah dapat sedikit sebanyak membantu pelanggan menikmati kehidupan yang lebih baik selain memenuhi tuntutan fardu kifayah. Ketika itu, tidak banyak bank yang bersedia menawarkan pembiayaan sedemikian kerana tanggapan negatif akan risiko yang bakal dihadapi. Kini, situasinya berbeza sekali di mana didapati hampir kesemua bank di Malaysia, termasuklah bank-bank besar yang dahulunya kurang berminat, kini berlumba-lumba menawarkan Pembiayaan Peribadi secara Islam dengan ciri-ciri yang menarik seperti had pembiayaan yang tinggi, kadar keuntungan yang kompetitif dan tanpa penjamin bagi kes-kes tertentu. Terkini, salah sebuah bank Islam asing yang beroperasi di Malaysia telah menawarkan Pembiayaan Peribadi secara Islam sehingga RM150,000 di mana status kelulusannya dapat diketahui dalam tempoh yang sangat singkat (dilaporkan mengambil masa hanya satu jam) jika semua syarat dipenuhi. Ini merupakan satu lagi sumber pembiayaan peribadi yang boleh diperolehi oleh individu di samping yang telah disediakan oleh bank-bank lain. Syarat-syarat yang dikenakan oleh bank-bank bagi mendapatkan Pembiayaan Peribadi secara Islam didapati agak sama, antaranya: pemohon mestilah warganegara Malaysia; berumur 18 tahun ke atas; bekerja dan berpendapatan tetap; telah disahkan dalam jawatan dan mengemukakan penjamin yang boleh diterima bank. Pemohon juga dikehendaki mengemukakan beberapa dokumen seperti borang permohonan, salinan kad pengenalan, surat pengesahan majikan dan penyata gaji. Kebanyakan bank ketika ini menawarkan Pembiayaan Peribadi secara Islam menggunapakai kontrak Bai ‘Inah. Secara ringkasnya, di bawah kontrak tersebut, bank akan menjual asetnya kepada pelanggan secara tangguh dan kemudian membeli semula aset tersebut daripada pelanggan secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga jualan bank tadi. Sebagai contoh transaksi di bawah kontrak Bai ‘Inah di mana pelanggan ingin mendapatkan pembiayaan sebanyak RM20,000 selama lima (5) tahun pada kadar keuntungan 5.8 peratus. Transaksi bermula dengan bank menjual asetnya kepada pelanggan dengan harga tangguh sebanyak RM25,800. Pelanggan dikehendaki membayar balik RM430 sebulan selama 60 bulan. Seterusnya, bank akan membeli balik aset yang dijualkannya tadi daripada pelanggan dengan harga RM20,000 tunai. Bank kemudiannya akan membayar pelanggan RM20,000. Dengan selesainya transaksi ini, kedua-dua pihak iaitu pelanggan mendapat wang yang diperlukannya sebanyak RM20,000 dan bank pula mendapat bayaran daripada pelanggan sebanyak RM25,800 termasuk keuntungannya berjumlah RM5,800. Kontrak Bai ‘Inah ini telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti. Perkara penting yang perlu diteliti dan diberi perhatian dalam menyempurnakan aqad Bai ‘Inah adalah pematuhan segala prosedur termasuklah semua rukun dan syarat seperti yang digariskan oleh Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan, Bank Negara Malaysia. - (Utusan, 25 Jun 07, IBFIM-Siri 17)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Saturday, 23 June 2007

Pematuhan Syariah dalam perbankan Islam

ISLAM adalah agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T sebagai panduan yang lengkap lagi sempurna meliputi semua aspek kehidupan manusia seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah, ayat tiga (3) yang bermaksud:
“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku sempurnakan ke atas kamu nikmatKu, dan Aku redha Islam itu sebagai agama bagi kamu”.
Islam sebagai cara hidup yang lengkap bukan sahaja tertakluk kepada hal ibadat ritual tetapi ia juga merangkumi setiap aspek kehidupan termasuk hubungan sesama manusia. Syariah merupakan satu daripada tiga aspek kehidupan. Dua yang lain adalah aqidah ( kepercayaan ) dan akhlak ( moraliti ).
Syariah bermaksud perundangan Islam. Perkataan Syariah diambil daripada bahasa Arab bermaksud jalan yang lurus. Syariah kemudiannya dibahagikan kepada dua, Ibadat ( Fiqh al-Ibadah ) dan Muamalat ( Fiqh al-Mu‘amalah ). Ibadat melibatkan pengabdian kepada Allah dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, manakala Muamalat pula melibatkan perkara-perkara yang dilakukan seharian dalam konteks hubungan manusia dengan manusia.
Fiqh al-Mu‘amalah adalah hukum hakam yang berhubung dengan kegiatan dan tindak tanduk manusia sesama manusia yang membawa kebaikan dalam kehidupan duniawi seperti jual beli, sewaan, gadaian, pinjaman dan lain-lain.
Dalam Muamalat, segmen terbesar merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh seseorang dalam sistem ekonominya dimana di dalam sistem ekonomi tadi terdapat kegiatan perbankan dan kewangan.
Dalam sektor perbankan dan kewangan Islam, Syariah atau Perundangan Islam merupakan undang-undang yang digunapakai dalam operasi perbankan Islam seiring dengan undang-undang sivil. Walau bagaimana pun, sekiranya berlaku pertembungan di antara Syariah dan undang-undang sivil maka Syariah mesti diutamakan atau didahulukan. Malahan Syariah telah pun diletakkan di kedudukan yang tinggi dengan termaktubnya Akta Bank Islam 1983 di mana seksyen dua ( 2 ) akta tersebut mentakrifkan perniagaan perbankan Islam sebagai " perniagaan perbankan di mana tujuan dan operasinya tidak melibatkan unsur yang tidak diluluskan oleh agama Islam " .
Selain itu, penggunaan Syariah dimantapkan lagi dengan adanya Akta Pelaburan Kerajaan 1983 dan pindaan ke atas beberapa akta sedia ada di antaranya Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 dan Akta Setem 1949.
Aplikasi Syariah dalam perbankan Islam terus diperkukuhkan lagi dengan berlakunya beberapa kes undang-undang yang dibawa ke mahkamah dan telah diputuskan berpihak kepada perbankan Islam. Antara kes-kes yang terlibat adalah: (i) Tinta Press Sdn Bhd v Bank Islam Malaysia Berhad [1987], (ii) Bank Islam Malaysia Berhad v Adnan Omar [1994] dan (iii) Dato’ Haji Nik Mahmud bin Daud v Bank Islam Malaysia Berhad [1996].
Perkembangan industri perbankan Islam yang begitu pesat sehingga dapat menarik pelabur luar negara menyertai industri perbankan Islam tempatan menunjukkan bahawa Syariah sudah dapat diterima dengan meluasnya oleh semua tanpa mengaitkannya dengan sentimen keagamaan.
Oleh kerana Syariah merupakan paksi kepada perjalanan dan operasi perbankan Islam, sesebuah bank Islam itu perlulah memastikan ia betul-betul mematuhi kehendak Syariah. Ini adalah berdasarkan kepada maksud firman Allah dalam surah Al-Jaathiyah , ayat 18 :
“Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama ; maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar) ".
Selaras dengan itu setiap bank yang terlibat dalam perbankan Islam dikehendaki mempunyai penasihat Syariah bagi memastikan segala hukum hakam yang berkaitan dipatuhi sepenuhnya. Pada peringkat pengawal selia (regulator) pula, Majlis Penasihat Syariah telah ditubuhkan sebagai autoriti tertinggi berkaitan hal-hal Syariah dalam perbankan Islam dan Takaful. Majlis ini berperanan sebagai penasihat kepada Bank Negara Malaysia ( Bank Pusat) dalam memastikan keseragaman pematuhan Syariah di peringkat industri.
Pematuhan kepada Syariah bukan sahaja satu tuntutan agama tetapi telah juga termaktub dalam Akta Bank Islam 1983 di mana seksyen berkaitan perlesenan ada menyatakan antara lainnya, “Bank Pusat tidak akan menyokong pemberian lesen, dan menteri berkenaan tidak akan memberikan lesen, kecuali Bank Pusat atau menteri berkenaan berpuas hati bahawa Jawatankuasa Pengawasan Syariah telah ditubuhkan bagi menasihati bank berkenaan dalam operasi perbankan Islamnya”.
Penubuhan Islamic Financial Services Board dilihat sebagai satu lagi langkah terkini bagi mengukuhkan inisiatif untuk melihat keseragaman pemakaian serta pematuhan Syariah oleh industri perbankan Islam di seluruh dunia.
Usaha bagi memastikan pematuhan kepada Syariah dalam perbankan Islam tidak terhenti di situ sahaja tetapi diteruskan dengan pengukuhan dalaman bank itu sendiri seperti pengambilan pegawai yang berkelayakan dan berhemah tinggi serta memberikan latihan berterusan yang secukup dan sewajarnya.
(Utusan)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Keanjalan sistem muamalah Islam

Islam adalah agama fitrah yang sesuai untuk kehidupan di sepanjang zaman tanpa mengira sempadan waktu mahupun geografi. Justeru tanggapan segelintir yang mengatakan Islam agama kuno yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman moden yang serba canggih kini hanyalah menggambarkan kedangkalan fikiran yang tidak memahami sifat tabii Islam itu sendiri.

Memang al-Quran mahupun hadis Nabi s.a.w. tidaklah memperincikan setiap perkara yang bersangkutan dengan kehidupan manusia secara tuntas. Malah al-

Quran sendiri diturunkan dalam bentuk dalil-dalil yang bersifat qat‘i (putus) dan muhkam, dan juga bersifat dzanni (samar) atau juga dipanggil mutasyabihat.

Dalil-dalil yang qat‘i dan muhkam ialah nas-nas yang terang, tegas maksudnya dan tidak perlu lagi dibahaskan. Manakala dalil-dalil bersifat dzanni atau mutasyabihat merujuk kepada nas-nas yang masih samar dan memerlukan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut. Allah sendiri memperakuinya apabila menyebut di dalam al-Quran: Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat (iaitu ayat yang jelas maksudnya dan dapat difahami dengan mudah) itulah pokok-pokok isi al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. (Ali-Imran: 7).

Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-

Ijtihad fi Syariah al-Islamiyah Ma‘a Nadharatin Tahliyyatin fil-Ijtihad al-Muasir menyebut, di antara hikmah turunnya ayat-ayat mutasyabihat ini adalah untuk memberi kesempatan bagi manusia menggunakan akal yang dikurniakan Allah berijtihad hingga membawa kepada beberapa pemahaman dan interpretasi.

Keanjalan Islam dalam konteks muamalah ini turut dijelmakan melalui kaedah fiqah yang disepakati oleh majoriti ulama muktabar kecuali Zahiri iaitu: “Hukum asal bagi muamalah adalah harus, selagi mana tidak terdapat larangan yang jelas terhadap perkara-perkara tersebut.”

Ini berbeza sama sekali apabila melibatkan urusan ibadah yang menyentuh hubungan manusia dengan Penciptanya. Ulama berpandangan hukum asal bagi ibadah adalah haram. Justeru, untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji mestilah berpandukan aturan yang ditentukan dalil-dalil syarak bagi mengelakkan terjebak dalam perbuatan bidaah (inovasi dalam ibadah) yang diharamkan.

Sebaliknya dalam konteks muamalah di mana tidak terdapat dalil qat‘i, ulama dibenarkan berijtihad dengan menggunakan pelbagai kaedah fiqah seperti qias (menyamakan perkara baru yang tiada nas dengan hukum asal yang ada nas kerana mempunyai ‘illah yang sama); maslahah (mengambil kira kebaikan umum), istishab (doktrin pengekalan hukum terdahulu); ‘urf (adat dan kebiasaan) dan sebagainya.


*Kaedah

Berasaskan pelbagai prinsip dan kaedah inilah ulama-ulama kontemporari cuba merungkai pelbagai permasalahan baru yang menyentuh hal-ehwal keduniaan yang dikategorikan dalam urusan muamalah atau hubungan sesama manusia.

Salah satu sektor yang pesat berkembang lantaran keanjalan sistem muamalah Islam ini termasuklah bidang kewangan dan perbankan Islam. Kaedah fiqah yang memberi kemudahan untuk ulama berijtihad telah merangsang pengenalan transaksi, kontrak atau prinsip-prinsip baru yang tidak pernah wujud sebelum ini.

Pelbagai produk kewangan dan perbankan Islam telah dibentuk dan diperkenalkan bukan sahaja memenuhi prinsip syarak malah selaras dengan kehendak pasaran dan keperluan pelbagai lapisan masyarakat. Umpamanya produk pembiayaan perumahan dan kenderaan menggunakan kontrak baru seperti musyarakah mutanaqisah dan ijarah wa iqtina. Begitu juga produk pasaran modal yang lebih canggih seperti instrumen sukuk yang berasaskan pelbagai kontrak seperti ijarah (sewaan), musyarakah (perkongsian untung rugi), mudarabah (perkongsian untung) dan murabahah (jual-beli).

Namun kebebasan berkontrak juga tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Ulama membahagikan kebebasan berkontrak kepada dua. Pertamanya ialah menyentuh hak Allah (huququllah) dan keduanya ialah hak sesama manusia (huquq al-ibad). Hak Allah tidak boleh diubah suai sedangkan hak sesama manusia masih terbuka luas untuk berlaku pengubah suaian selagi mana kedua-dua pihak yang berakad reda antara satu sama lain (rujuk ayat al-Nisa:29).

Sebagai contoh, dalam membentuk suatu kontrak mestilah bebas daripada unsur riba walaupun kedua-dua pihak reda antara satu sama lain. Ini kerana riba merupakan hak Allah yang tidak boleh dipertikaikan dan wajib dipatuhi oleh pihak yang bermuamalah. Namun, manusia bebas memasukkan syarat-syarat baru (sulh) selagi kedua-dua pihak reda tanpa menafikan hak Allah seperti pengharaman riba, maisir (judi) atau gharar fahish (ketidakpastian melampau).

Begitulah hebatnya sistem muamalah Islam yang diaduni keseimbangan antara unsur ketegasan dan keanjalan dalam mengatur kehidupan manusia. Dua unsur inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang kekal relevan dan mampu menangani pelbagai isu dan permasalahan baru dalam dunia yang serba canggih dan moden kini. Apa yang lebih mendesak kini adalah keperluan untuk mempersiapkan generasi ulamak yang bukan sahaja menguasai disiplin ilmu Islam tetapi mampu menganggapi permasalahan baru secara bijaksana dan inovatif.
(Utusan)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

CIMB, Bank Pelaburan Islam Eropah jalin kerjasama

KUALA LUMPUR 20 Jun (Utusan) – Institusi kewangan kedua terbesar Malaysia, CIMB Group, memeterai perjanjian Komoditi Murabahah dan Perjanjian Hadapan-Pertukaran Asing (FX) dengan Bank Pelaburan Islam Eropah (EIIB) yang berpangkalan di London.
Kerjasama dengan EIIB itu dijangka dapat menyokong matlamat Bank Negara Malaysia (BNM) dalam menggalakkan bank-bank Malaysia untuk memperkenal dan mengembangkan aktiviti perbankan Islam mereka di pasaran luar negara, kata Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Pengarah Eksekutif CIMB Islamic Bank Badlisyah Abdul Ghani, hari ini.
Majlis permeterian itu berlangsung di luar Sidang Kemuncak Sukuk London dan disaksikan oleh Gabenor BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Turut hadir di majlis tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia, Datuk Abdul Aziz Mohammed.
“Lesen kami di UK membenarkan kami menjalankan pelbagai perniagaan perbankan Islam dan kami sentiasa meningkatkan tawaran perkhidmatan ini untuk menyediakan kepada pelanggan kami, termasuk mereka yang berada dalam Majlis Kerjasama Teluk,” kata Badlisyah.
Perkembangan terbaru ini mengukuhkan lagi kedudukan CIMB Group dalam perbankan Islam di UK, terutamanya dalam segmen pasaran wang Islam dan pertukaran asing, katanya dalam satu kenyataan yang dikeluarkan di sini.
Badlisyah berkata, inisiatif kerajaan UK itu berkaitan dengan perbankan Islam membolehkan peserta-peserta seperti CIMB Islamic menjalankan banyak perniagaan di UK dan menawarkan kepada pelanggan pelbagai pilihan produk dan perkhidmatan Islam.
“Majoriti urus niaga perbankan Islam di UK berpusat kepada skim pembiayaan rumah. Kerjasama kami dengan EIIB akan membolehkan kami membawa lebih banyak produk ke pasaran UK,” katanya.
Terdahulu CIMB Group memeterai perjanjian dengan BNM untuk menyertai Program Komoditi Murabahah (CMP).
CMP merupakan instrumen yang berfungsi sebagai skim pengurusan mudah tunai bagi deposit semalaman dan jangka pendek bank Islam, menggunakan minyak sawit mentah sebagai perdagangan komoditi asas bagi pelaburan.
BNM telah melaksanakan perjanjian CMP dengan lapan institusi perbankan untuk memperkenalkan penggunaan instrumen bagi pengurusan mudah tunai.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Tuesday, 19 June 2007

HSBC Bank lancar produk baru Pengurusan Kekayaan Amanah

KUALA LUMPUR 19 Jun (Utusan) – HSBC Bank (M) Bhd. (HSBC Bank) hari ini melancarkan jenama terbarunya iaitu Pengurusan Kekayaan Amanah HSBC, yang menawarkan pelan penyelesaian kewangan Islam dalam bentuk simpanan, pelaburan, perlindungan aset dan pengagihan kekayaan.
Pengarah Urusan HSBC Amanah, Mohamed Ross Mohd. Din berkata, jenama baru itu menyatukan produk takaful (insurans Islam), pelaburan berstruktur Islam, unit amanah Islam, penulisan wasiat dan perkhidmatan amanah Islam di bawah HSBC. Menurut beliau, penyatuan itu membolehkan HSBC Amanah menawarkan lebih banyak produk dalam pasaran.
Katanya, perbankan Islam HSBC, perbankan runcit dan pengurusan kekayaan global telah menyertai HSBC (M) Trustee Bhd. dan HSBC Amanah Takaful (M) Sdn. Bhd. ‘‘Kami mahu menjadikan HSBC sebagai pusat sehenti yang menyediakan semua pakej perkhidmatan di bawah satu kumpulan. Dengan penyatuan ini, kami berpendapat Kumpulan HSBC mempunyai peluang yang lebih besar untuk membuat jualan silang dalam perkhidmatan terbarunya,’’ katanya pada sidang akhbar selepas melancarkan jenama Pengurusan Kekayaan Amanah HSBC, di sini hari ini.

Jelas beliau, langkah yang dilaksanakan oleh HSBC itu memudahkan pelanggannya berurusan tanpa memerlukan mereka mengunjungi cawangan lain ketika membuat permohonan bagi Pengurusan Kekayaan Amanah HSBC. Mohamed Ross berkata, jumlah pelanggan HSBC Amanah kini mencecah 200,000 orang. Menurutnya, produk perancangan kewangan itu ditawarkan kepada pelanggan Islam dan bukan Islam.
Penubuhan Pengurusan Kekayaan Amanah HSBC adalah tepat pada masanya, selari dengan inisiatif Kumpulan HSBC yang berhasrat menjadikan Malaysia sebagai pusat serantau bagi HSBC Amanah, tambah beliau. Katanya, HSBC Amanah juga berhasrat melancarkan tiga lagi produk baru, sebelum akhir tahun ini, khusus dalam perbankan peruncitan dan perbankan korporat.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Monday, 18 June 2007

CIMB lanjut khidmat Sheikh Nizam sebagai anggota Jawatankuasa Syariah

KUALA LUMPUR 18 Jun (Utusan) – Kumpulan CIMB mengumumkan lanjutan tempoh perkhidmatan Sheikh Nizam Yaqubi sebagai anggota Jawatankuasa Syariah Islam CIMB selama dua tahun lagi, berkuat kuasa 1 Jun lalu.
Menurut CIMB, Sheikh Nizam, warga Bahrain, adalah pakar yang terulung dalam bidang perbankan Islam dan turut menduduki 45 lembaga penyeliaan Syariah di seluruh dunia termasuk Indeks Pasaran Islam Dow Jones (DJIM).
CIMB turut mengumumkan pelantikan Dr. Zainudin Jaffar, rakyat Malaysia dalam jawatankuasa itu berkuat kuasa 31 Mei lalu, dan mereka menyertai Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali (berasal dari Kanada tetapi memiliki status penduduk tetap), Prof. Hafiz El Zaki (Sudan) dan rakyat tempatan iaitu Dr. Mohd. Nai’m Mokhtar dan Dr. Shafaai Musa.
Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Bank Islam CIMB, Badlisyah Abdul Ghani berkata, kesemua mereka membentuk gabungan pakar Syariah yang baik.
‘‘Ia menjadi begitu penting dalam usaha Kumpulan CIMB untuk meluaskan operasi perbankan Islam di peringkat antarabangsa dan juga meningkatkan operasi sedia ada di Bahrain menerusi CIMB Kanoo Investment Co.,’’ katanya.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 7 June 2007

Meyakini Perbankan Islam

SETELAH hampir 23 tahun sistem perbankan Islam dilaksanakan dengan jayanya di Malaysia, persoalan apakah perbankan Islam ini dijalankan dengan secara Islam masih lagi kedengaran dan berlegar di fikiran umat Islam. Kepastian adakah perbankan Islam dijalankan secara Islam perlu dikaji secara menyeluruh, bukan sekadar memastikan produk yang dihasilkan oleh sesebuah institusi kewangan memenuhi kehendak syariah. Malah keprihatinan orang awam serta mereka yang bertanggungjawab di institusi kewangan juga sememangnya diperlukan. Penguasaan ilmu pengetahuan mengenai perbankan Islam adalah satu perkara penting yang sering menimbulkan masalah kepada kakitangan sesebuah institusi kewangan itu sendiri dalam membina, melaksana serta memasarkan produk perbankan mereka. Kita tidak rela nanti perbankan Islam di Malaysia diibaratkan seperti hidup segan, mati tidak mahu. Perlu diingatkan bahawa perbankan Islam merupakan satu sistem yang tersendiri dan menyeluruh seperti yang sering ditekankan oleh Pengarah, Jabatan Penasihat dan Perunding Cara Perniagaan, Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM), Roslan Abdul Razak. Kata beliau : ‘‘Sekiranya kita hanya beranggapan perbankan Islam hanya satu produk baru di antara produk-produk konvensional, maka sudah pasti ia akan gagal dilaksanakan menurut lunas-lunas syariah”. Sebagai contoh, pembiayaan secara Islam adalah amat ketara bezanya dengan pinjaman konvensional. Sekiranya anda membuat pinjaman, institusi kewangan akan meminjamkan wang kepada anda untuk membeli sesuatu aset dan seterusnya mengenakan faedah atau riba ke atas sejumlah wang pinjaman. Amalan ini jelas bertentangan dengan syariah yang mengharamkan riba. Sebaliknya jika pembiayaan dibuat menerusi institusi kewangan Islam, institusi kewangan itu akan membeli aset tersebut daripada penjual aset dan menjualkan kepada anda dengan harga kos campur keuntungan. Transaksi ini adalah transaksi jual-beli yang sememangnya digalakkan dalam Islam. Jadi, sistem perbankan Islam amat berbeza dengan sistem perbankan konvensional. Perbezaan ketara ini bukan sahaja dari aspek asas transaksinya, malah segala dokumen, pengasingan dana, perakaunan dan cara perlaksanaannya juga adalah berbeza. Semuanya beredar dan berlegar di ruangan satu sistem yang tersendiri yang dikenali sebagai Sistem Perbankan Islam. Salah satu aspek yang masih ketinggalan dan perlu diberi perhatian ialah ‘kepastian’. Kepastian di mana pihak-pihak yang berkenaan mahupun dari institusi kewangan itu sendiri atau pun dari pihak-pihak yang berwajib untuk memastikan segala urusan berjalan lancar dan tidak melencong dari landasan telah dibina sebelumnya. Lencongan dari landasan ini akan mengundang akibat amat parah yang bakal mengheret perbankan Islam jauh dari tujuan asal. Sikap sambil lewa pihak-pihak tertentu dalam pengesahan sesuatu produk perbankan Islam juga merupakan faktor yang menyemarakkan lagi tuduhan-tuduhan kepada perbankan Islam. Tanpa pemeriksaan rapi ke atas kertas kerja berserta dengan ilmu operasi perbankan yang sedikit telah membuka peluang kepada golongan yang mahukan produk mereka dilancarkan secepat mungkin kepada pelanggan, memanipulasikan fakta yang sebenar dalam kertas kerja mereka untuk memudahkan mendapat pengesahan. Perkara-perkara sebegini perlu diberi perhatian yang serius secepat mungkin sekiranya kita mahu berjaya dan mengembalikan kepercayaan awam terhadap produk perbankan Islam. Sekiranya kita meneliti transaksi yang dijalankan di institusi kewangan sekarang, terlalu banyak kealpaan telah berlaku dan akan terjadi. Kealpaan yang mungkin tidak disengajakan atau buat-buat disengajakan oleh pihak-pihak yang tertentu. Kealpaan ini sering dikesan berlaku di dalam aplikasi sesuatu kontrak yang diguna pakai di dalam sesuatu produk terutamanya dari segi transaksinya mahupun dokumentasinya. Apa yang perlu dikhuatiri adalah apabila isu-isu ini dibangkitkan oleh pelanggan yang ingkar (default customer) di mahkamah sivil. Kita perlu sedar, kontrak Bai’ Bithaman Ajil yang diguna pakai sekarang memang banyak pertikaian mahupun dari penggunaan kontrak tersebut mahupun amalannya walaupun kontrak ini telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan, Bank Negara Malaysia. Dalam usaha untuk membantu mengurangkan kritikan ini, pihak institusi kewangan perlu memastikan transaksi kontrak dilaksanakan dengan baik dan kemas seperti mana yang digariskan oleh Bank Negara Malaysia. Jangan biarkan nila yang setitik itu tumpah ke belanga kerana nila tersebut akan merosakkan kesemua susu dalam belanga. Penggunaan kontrak tersebut secara elok dan pemantauan yang serius perlu dilaksanakan. Mudah kata, ia adalah seruan kepada pihak-pihak berkenaan untuk lebih serius dalam memastikan transaksi perbankan Islam dilakukan seperti mana yang tercatat di dalam Panduan Perbankan Islam itu sendiri. Semakan yang terperinci kepada segala dokumen serta perjalanan urusan perbankan Islam adalah amat perlu. Yang baik kita jadikan cemerlang agar perbankan Islam di Malaysia gemilang serta mempunyai produk-produk terbilang yang patuh syariah. Sementara itu, yang salah kita perbaiki dan jadikan sempadan supaya kesilapan sama tidak berulang. Tugas yang mencabar ini dicadangkan perlu dipertanggungjawabkan kepada bahagian audit dengan kerjasama Penasihat Syariah sesebuah institusi kewangan. Sekiranya aspek ini diberi penekanan, sudah pasti soalan-soalan seperti adakah perbankan Islam tidak dijalankan secara Islam akan berkubur dengan sendirinya. Marilah kita sama-sama berusaha memadamkan soalan-soalan seumpama itu kerana ia tidak sepatutnya bermain-main lagi di telinga, apatah lagi setelah hampir 23 tahun perbankan Islam bertapak di Malaysia.