Terkini

Sunday, 26 August 2012

Gambarajah Zakat HartaGambarajah zakat harta.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Friday, 24 August 2012

Perbankan Islam kini industri global, bakal terus berkembang pesat


Oleh kerana terdapat hanya segelintir bank Islam dan rangkaian produk syariahnya terbatas, individu beragama Islam selalunya terpaksa berkompromi sama ada mahu memenuhi tuntutan agama atau keperluan kewangan apabila berdepan dengan keadaan ini.

Di kebanyakan pasaran hari ini, kompromi sebegini tidak lagi perlu. Perbankan Islam telah menjadi sebahagian daripada arus perdana, boleh didapati secara meluas merentasi produk kewangan dan kedudukan geografi.

Mengikut kajian Ernst & Young, aset perbankan Islam di seluruh dunia pada tahun 2012 dijangka mencecah AS$1.1 trilion (RM3.52 trilion), naik 33 peratus daripada tahun 2010. Hanya dalam tempoh beberapa tahun, perbankan Islam telah berubah menjadi satu industri yang global.

Oleh WASIM SAIFI
WASIM SAIFI ialah Ketua Global, Perbankan Islam, Perbankan Pengguna di Standard Chartered Saadiq

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Friday, 17 August 2012

BIMB Holdings untung RM340.6 juta


KUALA LUMPUR 16 Ogos 2012 - BIMB Holdings Bhd. (BIMB Holdings) mencatatkan keuntungan sebelum Zakat dan cukai (PBZT) bagi separuh tahun pertama berakhir 30 Jun 2012 sebanyak RM340.6 juta atau RM40 juta lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya.
BIMB Holdings dalam satu kenyataannya berkata, pencapaian itu membolehkan syarikat itu merekodkan pulangan atas aset (ROA) pada 1.74 peratus dan pulangan atas ekuitinya (ROE) pada kadar 18.36 peratus.
Dalam tempoh tersebut, keuntungan bersih syarikat berjumlah RM238.6 juta iaitu meningkat 6.7 peratus.
Operasi perbankannya menerusi Bank Islam Malaysia Bhd. (Bank Islam) pula mencatatkan PBZT sebanyak RM278.4 juta atau RM26.2 juta lebih tinggi berbanding separuh pertama tahun lalu.
Dalam tempoh enam bulan tersebut, pembiayaan bersihnya meningkat RM2.2 bilion mencecah kepada RM16.4 bilion sehingga hujung Jun 2012. Deposit pelanggannya tumbuh 19.4 peratus atau RM4.6 bilion dengan nilai terkumpul berjumlah RM28.7 bilion sehingga Jun lalu.
Dalam kenyataan itu, Pengarah Urusan Bank Islam, Datuk Seri Zukri Samat berkata, beliau yakin Bank Islam mampu mencapai sasaran PBZT setengah juta ringgit untuk tahun kewangan penuh walaupun pertumbuhan ekonomi dunia dijangka perlahan.
Bank itu juga akan meneruskan usaha meluaskan operasinya kepada pelanggan dengan menambah lapan lagi cawangan baru tahun ini, menjadikannya jumlah keseluruhannya 133 cawangan.
Operasi Takafulnya menerusi Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (Takaful Malaysia) pula mencatatkan pendapatan operasinya meningkat 37.6 peratus kepada RM875.2 juta, berbanding tempoh yang sama tahun lalu sebanyak RM636.2 juta. Peningkatan itu disumbangkan oleh jualan menerusi produk Takaful Keluarga dan pendapatan pelaburan yang tinggi.
Dalam tempoh enam bulan itu, Takaful Keluarga mencatatkan sumbangan perolehan kasar sebanyak RM529.3 juta, manakala Takaful Am mencatatkan sumbangan perolehan kasar RM215.1 juta.
Takaful Malaysia mencatatkan PBTZ sebanyak RM63.9 juta iaitu peningkatan 28.1 peratus berbanding RM49.9 yang dicatatkan pada tahun lalu.
Dalam kenyataan itu juga, prospek perniagaan Bank Islam bagi baki tahun ini dijangka kekal positif ekoran aktiviti pembiayaan kepada pelbagai projek di bawah Pelan Transformasi Ekonomi (ETP) dan pengenalan beberapa produk baru.
Hal yang sama juga dijangka berlaku ke atas Takaful Malaysia melalui pengenalan produk baru, penambahbaikan perniagaan menerusi Internet dan pengambilan ejen baru serta ikatan perniagaan dengan bank islam tempatan. (Utusan Malaysia)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 16 August 2012

Pelaburan hartanah IslamRamai yang tidak mengetahui apakah itu Amanah Pelaburan Hartanah (REIT). Ini kerana REIT bukan sahaja merupakan satu instrumen pelaburan baru di negara ini, tetapi juga merupakan instrumen pelaburan baru dalam dunia pasaran modal itu sendiri.

Kini muncul pula REIT Islam, yang merupakan sebahagian daripada keseluruhan pasaran REIT, yang mengendalikan pelaburan hartanah mengikut hukum syariah.

REIT juga merupakan suatu perkara baru di kebanyakan negara maju termasuk di Jepun.

Malahan di sesetengah negara Eropah ia suatu yang asing sehingga ada negara di benua itu tidak melaksanakan REIT.

Bagaimanapun, kepentingan REIT dalam ekonomi, terutama dalam pasaran modal semakin disedari terutama bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam industri hartanah.

Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa merasmikan Minggu Saham Amanah Malaysia (MSAM) 2006 di Terengganu pada tahun lalu, mahu supaya pasaran REIT di negara ini dimajukan lagi.

Menurut beliau ini kerana pasaran REIT berpotensi menjana sewaan yang kompetitif dan meningkatkan nilai pelaburan dalam jangka sederhana dan panjang.

Dalam hal ini, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga kerana kerajaan telah mengambil langkah permulaan yang bijak, bukan sahaja bagi menggalakkan perkembangan industri REIT di negara, tetapi juga mengetengahkan REIT Islam, kerana menyedari kepentingan REIT kepada pasaran modal, malahan sebagai instrumen pelaburan yang boleh membantu menjana ekonomi negara.

Oleh kerana itu, kerajaan telah memperkenalkan garis panduan REIT Islam, sebagai susulan kepada langkah drastik Sekuriti Malaysia pada Januari 2005, membuat perubahan ke atas garis panduan REIT di Malaysia.

Banyak pihak melihat tindakan susulan mengadakan garis panduan bagi REIT Islam adalah tepat pada masanya ke arah meluaskan lagi pasaran REIT.

Menteri Kewangan Kedua, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop berkata, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang menyenaraikan REIT Islam di bawah garis panduan syariah yang jelas dan telus.

Katanya, garis panduan REIT Islam itu seiring dengan matlamat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai pusat kewangan dan pelaburan antarabangsa Islam yang utama.

Perintis
Dari segi sejarahnya, Axis REIT Bhd. merupakan REIT pertama yang disenaraikan di Bursa Malaysia iaitu pada Ogos 2005, dan Axis REIT Bhd. telah menjadi perintis kepada syarikat-syarikat lain untuk menyenaraikan portfolio aset-aset hartanah mereka sebagai REIT di Bursa Malaysia.

Walaupun Malaysia baru menceburi pasaran REIT, tetapi Malaysia mampu bersaing dengan pasaran REIT yang sudah mantap di negara-negara lain di rantau Asia kerana memperkenalkan garis panduan yang lebih longgar dan pemberian insentif-insentif menarik kepada pelabur dalam bentuk pelepasan cukai.

Dari segi kedudukan, walaupun pasaran REIT Singapura masih baru, tetapi pasaran REITnya lebih berjaya berbanding Malaysia kerana beberapa insentif menarik yang ditawarkannya kepada pelabur termasuk pengecualian cukai.

Begitu juga dengan Jepun, pasaran REIT di negara itu telah berkembang pesat dengan nilai pasaran mencecah AS$26 bilion dalam tempoh lima tahun.

Hong Kong yang juga masih baru dalam pasaran REIT telah menunjukkan kematangannya dalam pasaran REIT di rantau ini.

Sehubungan itu, Malaysia telah menyusun strategi bagi menjadikan pasaran REITnya lebih cekap dan mampu mengenal pasti peluang pasaran yang semakin berkembang.

Pensyarah Universiti Teknologi Mara dan Ejen Penilaian Estet Berdaftar, Dr. Ting Kien Hwa berkata, pengenalan REIT Islam di negara ini akan memberikan Malaysia peluang untuk mengembangkan pasaran modal dan saiz pasaran REITnya.

Katanya, perkongsian dalam projek dengan negara-negara Asia Barat akan memberikan lebih banyak kredibiliti kepada REIT Islam itu.

Sebagai contoh, pembinaan bangunanbangunan baru di Dubai boleh diteroka sebagai pelaburan, katanya.
Pensyarah Kanan Jabatan Pengurusan Hartanah, Fakulti Seni bina, Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shahrom Md Ariffin pula berkata, tindakan Malaysia menjadikan pasaran modal dan industri kewangan serta perbankannya, terutama yang berteraskan Islam lebih menarik.

Ini adalah bagi menyaingi negara-negara lain termasuk negara-negara Barat termasuk Amerika Utara, United Kingdom dan Eropah yang sejak kebelakangan ini serius melaksanakan sistem perbankan dan kewangan Islam serta memperluaskan produk-produk perbankan dan pelaburan sekuriti berlandaskan syariah, katanya.

Langkah mereka itu bertujuan menarik minat pelabur-pelabur dari negara Islam, terutama negara-negara Arab, di samping pelabur-pelabur tempatan yang beragama Islam, katanya.

Negara-negara Barat menyedari danadana yang besar dan kecairan yang banyak dari negara-negara Islam ini memerlukan instrumen pelaburan yang patuh syariah untuk dilaburkan, sama ada dalam sekuriti seperti saham, ekuiti, bon, saham amanah, REIT atau pelaburan secara langsung dalam hartanah, tambah beliau.

Beliau berkata, negara-negara Barat menyedari bahawa mereka tidak boleh lagi terlalu sentimental terhadap sistem ekonomi Islam kerana sikap itu akan merugikan mereka memandangkan kini terdapat 1.6 bilion pengguna Islam yang bergantung kepada pasaran, produk-produk kewangan serta perbankan dan pelaburan Islam.
Shahrom berkata, sebelum ini, ketiadaan sistem perbankan dan kewangan Islam serta produk-produk perbankan dan pelaburan Islam telah mendorong pengguna Islam bergantung sepenuhnya kepada sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba, atau terlibat dengan unsur perjudian atau kesamaran (gharar)

Syariah
Penubuhan panel-panel penasihat syariah di dalam pasaran modal dan kewangan di negara-negara Barat dengan melantik ulama-ulama Islam menunjukkan kesungguhan mereka untuk mengembangkan dan memantapkan pasaran pelaburan dan kewangan Islam di negara mereka, katanya.

Beliau berkata, Dow Jones misalnya telah melantik beberapa ulama terkemuka bagi menganggotai panel penasihat syariahnya (Dow Jones Islamic Index Syariah Board), yang membuktikan negara-negara barat, yang sebelum ini menolak sistem ekonomi Islam, kini tunduk kepada kehendak pasaran di kalangan umat Islam dengan menyediakan prasarana dan produk-produk kewangan dan perbankan serta pelaburan yang mematuhi syariah.

Sebagai negara Islam, Malaysia menjadi pelopor kepada produk-produk perbankan dan pelaburan Islam dan terus melaksanakan pelbagai dasar bagi memantapkan lagi sistem pasaran modal Islam di negara ini.

Maka REIT Islam adalah sebahagian daripada produk pelaburan Islam selain bon Islam, sekuriti bersandarkan aset (sukuk), unit amanah Islam, indeks syariah, waran (TSR), waran panggilan dan kontrak niaga hadapan minyak kelapa sawit mentah, katanya.

Utusan Malaysia-Mustafa Kamal Basri-19 April 2007)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Saturday, 4 August 2012

Takaful: Sistem perlindungan Islam berteraskan syariahPada tahun 2006, Kerajaan Malaysia telah melancarkan "Malaysia sebagai Pusat (HAb) Kewangan Islam Antarabangsa" yang menunjukkan kesungguhan kerajaan terhadap pembangunan sistem kewangan Islam serantau dan antarabangsa.
Fokus ini sudah pasti memerlukan usaha berterusan dalam memastikan matlamat tersebut tercapai.

Di antaranya ialah dengan memberi kefahaman tentang peranan sistem kewangan Islam sebagai alternatif kepada sistem kewangan konvensional sedia ada dan mendidik masyarakat tentang perlunya melibatkan diri dengan sistem kewangan Islam.
Sesungguhnya perkembangan industri takaful di Malaysia, telah menyaksikan kemajuan yang begitu signifikan. Pertumbuhannya amat membanggakan kerana sokongan dan pendekatan secara holistik dan pragmatik yang telah diambil sama ada oleh pihak berkuasa mahupun oleh para pemain industri.

Takaful ialah satu kaedah menguruskan risiko yang efektif dan dapat memenuhi keperluan ummah masa kini. Tambahan pula ia menepati prinsip-prinsip Islam yang seterusnya mampu memberikan keuntungan duniawi dan ukhrawi.

Islam sangat mengiktiraf inovasi hebat yang dapat mendatangkan manfaat yang besar seperti ini lebih-lebih lagi apabila hakikat kehidupan kini terdedah kepada pelbagai bentuk kemungkinan risiko terutamanya yang berbentuk musibah dan malapetaka.
Secara konsepnya, sistem takaful merujuk kepada satu kelompok individu yang telah bersetuju dan bersepakat sesama mereka untuk menyumbang (tabarru') sejumlah wang tertentu kepada satu tabung yang akan digunakan untuk membantu mana-mana individu dalam kelompok tersebut yang ditimpa musibah.

Persepakatan tersebut berasaskan kepada semangat tolong menolong dan bantu-membantu antara satu sama lain.
Untuk memastikan tabung berkenaan diurustadbir secara profesional, kelompok berkenaan (dikenali sebagai peserta dalam sistem takaful) melantik pihak ketiga untuk menguruskan tabung berkenaan bagi pihak mereka.

Dalam konteks sistem takaful, pihak ketiga yang dilantik itu merupakan pengendali takaful yang akan menguruskan tabung berkenaan bagi pihak mereka. Pihak peserta melantik pengendali takaful berdasarkan asas Wakalah yang mana pengendali takaful dibayar upah untuk menguruskan hal ehwal tabung berkenaan.

Aktiviti perniagaan takaful adalah perniagaan yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini kerana pihak bertanggungjawab kepada industri takaful di Malaysia seperti Bank Negara Malaysia (BNM) telah mewujudkan kerangka pematuhan dan pengawalseliaan syariah yang mantap dan efisien.

Akta Takaful 1984 telah memperuntukkan beberapa peruntukan yang mewajibkan pengendali takaful supaya memastikan semua aktiviti yang dijalankan sentiasa mematuhi syariah di samping pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak BNM.
Setiap pengendali takaful wajib mewujudkan jawatankuasa syariah untuk memastikan perjalanan perniagaan mereka sentiasa mematuhi peraturan syariah.
Di samping itu , pengendali takaful perlu menyediakan sekurang-kurangnya pegawai syariah sepenuh masa untuk memastikan aspek-aspek pematuhan Syariah sentiasa diberikan keutamaan.

Sistem takaful juga dilandasi dengan nilai dan konsep yang sangat unggul khususnya nilai-nilai disebalik aplikasi aqad Tabarru.
Menerusi kaedah ini, ia telah melenyapkan unsur-unsur Gharar, Riba dan Maisir yang menyebabkan insurans konvensional bercanggah dengan Syariah Islam. Antara nilai-nilai unggul yang terangkum dalam kontrak tabarru' ini ialah:
1. Saling bertanggungjawab
Peserta-peserta Takaful bersetuju untuk saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Memikul tanggungjawab dengan niat baik adalah merupakan satu ibadah dan hal ini dituntut dalam Islam.
2. Saling bekerjasama dan bantu membantu
Peserta-peserta rancangan takaful bersetuju untuk bekerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain dalam menguruskan perlindungan dengan baik.
3. Saling lindung-melindungi dari sebarang kesusahan dan musibah
Melalui konsep ini, peserta-peserta takaful mengambil sikap untuk saling jamin-menjamin di antara satu sama lain, di mana sebahagian daripada wang caruman mereka yang dikenal sebagai wang Tabarru' (derma) akan diperuntukkan untuk membantu mana-mana peserta yang ditimpa musibah dan pengendali takaful bertugas untuk mengendalikan wang caruman tersebut dengan penuh amanah.
Inilah di antara kekuatan yang terdapat pada sistem takaful yang berperanan menyelamatkan umat Islam daripada terus menerus dibelenggu oleh sistem yang tidak Islamik. (Utusan Malaysia, 4/8/2012)


---
Pelaburan unit amanah Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.com 

Wednesday, 1 August 2012

Senarai 77 syarikat dan laman sesawang (web) yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)Peringatan kepada Semua Pengguna

Bank Negara Malaysia (BNM) ingin memberitahu orang ramai mengenai senarai syarikat dan laman sesawang yang tidak diberi kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM.

Sila ambil perhatian bahawa senarai ini bukan senarai sepenuhnya. Senarai ini hanya bertujuan sebagai panduan kepada orang ramai berdasarkan maklumat dan pertanyaan yang diterima oleh BNM. Senarai ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa untuk rujukan orang ramai.

Berdasarkan maklumat yang  diterima oleh BNM, di bawah ialah senarai syarikat dan laman sesawang yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM:


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com