Terkini

Monday, 25 August 2008

Perancangan Kewangan Islam - Pengurusan Risiko dan Merancang Harta PusakaPengenalan


Secara amnya, Perancangan Kewangan Islam membabitkan pandangan menyeluruh mengenai kedudukan kewangan anda yang meliputi pelbagai sudut pengurusan kewangan dan harta, dan kemudian melalui proses serta langkah – langkah untuk mengatasi masalah kewangan serta mencapai matlamat kewangan. Berikut ialah sebahagian perkara yang mesti ada dalam perancangan kewangan.


Pengurusan Aliran Tunai

Merancang aliran tunai keluar masuk dan menilai, nilai bersih kewangan anda sekarang iaitu jumlah harta yang dimiliki ditolak hutang yang ada. Ia akan menunjukan samada anda bakal menikmati kebebasan kewangan atau mengalami masalah kewangan. Kemudian baru anda merancang belanjawan, menghapuskan hutang dan membuat tabungan dan pelaburan


Perancangan Perlindungan

Pelan perlindungan adalah suatu kemestian, ianya bukan lagi suatu pilihan.Jangan menggadai masa depan pasangan dan anak-anak anda.Pastikan semua harta dan keluarga anda dilindungi oleh Takaful secukupnya


Perancangan Pelaburan

Pelaburan strategik untuk pulangan maksimun bagi mencapai matlamat kewangan anda dan impian anda


Perancangan Pendidikan Anak- Anak

Pendidikan adalah satu keperluan asas dalam setiap keluarga. Anak-anak berhak untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Anda perlu menyediakan tabungan pendidikan yang cukup untuk memenuhi keperluan tersebut


Perancangan Chukai / Zakat

Merancang strategik untuk menikmati yang terbaik dari pendapatan, saham, hartanah dan harta lain yang anda miliki.


Perancangan Persaraan

Merancang dana persaraan untuk usia bersara, anda tidak akan bekerja sepanjang hayat.Oleh itu amat mustahak mempunyai pelan kewangan untuk hari tua.


Perancangan Harta Pusaka

Perancangan harta atau wasiat dapat memastikan kehendak anda terhadap kedudukan masa hadapan keluarga terlaksana dan harta terpelihara untuk diwarisi tanpa ada perselisihan ,diuruskan dengan cepat dan tiada yang terambil harta pusaka secara batil


PENGURUSAN RISIKO 

Pengurusan Risiko adalah satu aspek penting dalam Perancangan Kewangan..Ia memberi keselesaan dan kelegaan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini,paling tidak ianya boleh mengurangkan bebanan akibat berlaku risiko tersebut.. Pengurusan Risiko yang paling praktikal ialah menggunakan Pelan Takaful kerana ia menepati Hukum Syariah.

Beberapa risiko yang mungkin anda hadapi:

1. Kematian Awal

2. Hilang Kekal Menyeluruh dan Kekal

3. Menghidap Penyakit Kritikal

4. Keperluan Pendapatan ketika Persaraan

5. Pembiayaan Pendidikan Anak-anak


Siapakah sebenarnya perlukan Takaful?

Golongan Banyak Wang

Sekiranya anda ditimpa Penyakit Kritikal, keluarga anda mungkin terpaksa menjual harta yang ada, mengeluarkan simpanan, semata-mata menampung kos rawatan anda!.Dengan Takaful, anda tidak perlu gunakan wang simpanan,atau jual harta untuk kos perubatan, anda pindahkan sedikit dividen dari wang pelaburan ke dalam Pelan Takaful supaya anda dapat melindungi seluruh harta anda.

Golongan Kurang Wang

Sekiranya sekarang pun anda terkial-kial untuk menampong keperluan keluarga,bagaimana jika anda sudah tidak berupaya atau anda sudah tiada?Bagaimana keadaan keluarga anda untuk meneruskan kehidupan?. Sanggupkah anda melihat mereka hidup merempat, serba kekurangan dan disisih akibat kemiskinan?.Takaful boleh mengurangkan bebanan mereka yang ditinggalkan.

Risiko Perlindungan Keberhutangan

Dalam sesetengah risiko, Islam secara langsung atau tidak, mewajibkan umatnya mengelak risiko seperti risiko berhutang selepas kematian dan seumpamanya (hadith, [kewajipan membayar hutang], tuntutan al-Quran menyelesaikan hutang sebelum pembahagian wasiat dan pusaka)

Roh orang yang berhutang akan tergantung antara langit dan bumi selagi tidak bayar hutang walaupun satu dinar.Oleh itu menyelesaikan hutang adalah satu kewajipan sama ada oleh penghutang atau ahli keluarga, maka Pelan Takaful yang mempunyai peranan yang sama adalah satu kewajipan. Jadi sebarang usaha seperti mengambil perlindungan Ttakaful untuk membebaskaan keluarga daripada kesusahan dan kesulitan adalah satu tanggungjawap yang mesti dilakukan oleh setiap ketua keluarga (suami). Takaful adalah satu keperluan, satu kemestian.


MERANCANG HARTA PUSAKA

Islam Menuntut Kita Merancang Pusaka

Firman Allah swt : “ Dan hendaklah takut kepada Allah wahai orang-orang beriman yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu mereka bertaqwa kepada Allah hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An Nisa’)

Sabda Rasulullah saw : “Adalah lebih baik bagi kamu meninggalkan waris kamu kaya daripada dalam keadaan meminta-minta” (Al-Hadis)

Akibat Tidak Merancang Pusaka 
Waris berebut harta hingga berlaku penindasan dan aniaya 
Masalah pengagihan harta pusaka berpanjangan / waris berlapis 
Isu penama yang tidak berlaku amanah / penana bolot harta. 
lebih 38 billion harta umat islam dibekukan kerana tidak dapat dibahagikan / waris tidak dapat dikesan 

Kenapa Mesti Merancang Harta Pusaka? 
1. Mempercepatkan proses agihan pusaka 
2. Menyelesaikan hutang yang tidak sempat disempurnakan semasa hidup 
3. Mengelak persengketaan serta penindasan dikalangan waris 
4. Memastikan kebajikan waris terjamin 
5. Mengekalkan potensi harta untuk dimajukan 
6. Peluang untuk beramal jariah 
7. Menyelamatkan waris dari membuat dosa memakan; 
    - Harta secara batil
    - Harta anak yatim
    - Harta si mati yang belum di selesaiakan

Bagaimana Merancang Pusaka?
1. Kenal pasti status diri kita 
2. Ketahui nisbah faraidh kita dan waris – waris kita 
3. Pilih instrument perancangan pusakan seperti: 
    - Takaful
    - Harta sepencarian 
    - Hibah 
    - Wasiat

4. Tulis SURAT WASIAT iaitu surat amanah pentadbiran harta pusaka dengan melantik WASI sebagai Pemegang Amanah & Pentadbir Pusaka dalam satu dokumen yang sah.

Kesimpulan

Bermula dengan Pelan Perlindungan Pendapatan, menyediakan Pelan Tabungan Pendidikan, Jaminan Simpanan Haji dan Tabungan Persaraan yang selesa dan seterusnya membebaskan hidup anda dari beban hutang, merancang kewangan boleh membantu anda mencapai impian hidup anda.

Ternyata dengan memiliki Takaful anda mampu menyediakan tabung kecemasan dan harta pusaka dalam sekelip mata, walaupun pada zahirnya anda berpendapatan rendah. Walaupun sedikit, pampasan Takaful yang diperolehi nanti begitu besar ertinya pada mereka, kerana terbukti, anda tetap sayangkan mereka walaupun anda sudah tiada. Kasih sayang anda terhadap mereka akan kekal dihati mereka akan kekal buat selama-lamanya. Jadikan ianya sebuah hadiah sebuah kasih sayang untuk keluarga anda tercinta.

Menyediakan Wasiat dalam satu dokumen yang sah adalah bukti anda merancang harta pusaka di mana di dalamnya terkandung maklumat semua pewaris, senarai harta, senarai hutang, surat pengistiharan harta sepencarian, hibah, wasiat amal jariah dan pesanan terakhir pewasiat.


No comments:

Post a comment