Terkini

Saturday, 15 September 2012

Video kewangan Islam: Bahaya riba oleh Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri (1/5)Bahaya riba oleh Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri (1/5)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Sunday, 26 August 2012

Gambarajah Zakat HartaGambarajah zakat harta.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Friday, 24 August 2012

Perbankan Islam kini industri global, bakal terus berkembang pesat


Oleh kerana terdapat hanya segelintir bank Islam dan rangkaian produk syariahnya terbatas, individu beragama Islam selalunya terpaksa berkompromi sama ada mahu memenuhi tuntutan agama atau keperluan kewangan apabila berdepan dengan keadaan ini.

Di kebanyakan pasaran hari ini, kompromi sebegini tidak lagi perlu. Perbankan Islam telah menjadi sebahagian daripada arus perdana, boleh didapati secara meluas merentasi produk kewangan dan kedudukan geografi.

Mengikut kajian Ernst & Young, aset perbankan Islam di seluruh dunia pada tahun 2012 dijangka mencecah AS$1.1 trilion (RM3.52 trilion), naik 33 peratus daripada tahun 2010. Hanya dalam tempoh beberapa tahun, perbankan Islam telah berubah menjadi satu industri yang global.

Oleh WASIM SAIFI
WASIM SAIFI ialah Ketua Global, Perbankan Islam, Perbankan Pengguna di Standard Chartered Saadiq

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Friday, 17 August 2012

BIMB Holdings untung RM340.6 juta


KUALA LUMPUR 16 Ogos 2012 - BIMB Holdings Bhd. (BIMB Holdings) mencatatkan keuntungan sebelum Zakat dan cukai (PBZT) bagi separuh tahun pertama berakhir 30 Jun 2012 sebanyak RM340.6 juta atau RM40 juta lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya.
BIMB Holdings dalam satu kenyataannya berkata, pencapaian itu membolehkan syarikat itu merekodkan pulangan atas aset (ROA) pada 1.74 peratus dan pulangan atas ekuitinya (ROE) pada kadar 18.36 peratus.
Dalam tempoh tersebut, keuntungan bersih syarikat berjumlah RM238.6 juta iaitu meningkat 6.7 peratus.
Operasi perbankannya menerusi Bank Islam Malaysia Bhd. (Bank Islam) pula mencatatkan PBZT sebanyak RM278.4 juta atau RM26.2 juta lebih tinggi berbanding separuh pertama tahun lalu.
Dalam tempoh enam bulan tersebut, pembiayaan bersihnya meningkat RM2.2 bilion mencecah kepada RM16.4 bilion sehingga hujung Jun 2012. Deposit pelanggannya tumbuh 19.4 peratus atau RM4.6 bilion dengan nilai terkumpul berjumlah RM28.7 bilion sehingga Jun lalu.
Dalam kenyataan itu, Pengarah Urusan Bank Islam, Datuk Seri Zukri Samat berkata, beliau yakin Bank Islam mampu mencapai sasaran PBZT setengah juta ringgit untuk tahun kewangan penuh walaupun pertumbuhan ekonomi dunia dijangka perlahan.
Bank itu juga akan meneruskan usaha meluaskan operasinya kepada pelanggan dengan menambah lapan lagi cawangan baru tahun ini, menjadikannya jumlah keseluruhannya 133 cawangan.
Operasi Takafulnya menerusi Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (Takaful Malaysia) pula mencatatkan pendapatan operasinya meningkat 37.6 peratus kepada RM875.2 juta, berbanding tempoh yang sama tahun lalu sebanyak RM636.2 juta. Peningkatan itu disumbangkan oleh jualan menerusi produk Takaful Keluarga dan pendapatan pelaburan yang tinggi.
Dalam tempoh enam bulan itu, Takaful Keluarga mencatatkan sumbangan perolehan kasar sebanyak RM529.3 juta, manakala Takaful Am mencatatkan sumbangan perolehan kasar RM215.1 juta.
Takaful Malaysia mencatatkan PBTZ sebanyak RM63.9 juta iaitu peningkatan 28.1 peratus berbanding RM49.9 yang dicatatkan pada tahun lalu.
Dalam kenyataan itu juga, prospek perniagaan Bank Islam bagi baki tahun ini dijangka kekal positif ekoran aktiviti pembiayaan kepada pelbagai projek di bawah Pelan Transformasi Ekonomi (ETP) dan pengenalan beberapa produk baru.
Hal yang sama juga dijangka berlaku ke atas Takaful Malaysia melalui pengenalan produk baru, penambahbaikan perniagaan menerusi Internet dan pengambilan ejen baru serta ikatan perniagaan dengan bank islam tempatan. (Utusan Malaysia)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 16 August 2012

Pelaburan hartanah IslamRamai yang tidak mengetahui apakah itu Amanah Pelaburan Hartanah (REIT). Ini kerana REIT bukan sahaja merupakan satu instrumen pelaburan baru di negara ini, tetapi juga merupakan instrumen pelaburan baru dalam dunia pasaran modal itu sendiri.

Kini muncul pula REIT Islam, yang merupakan sebahagian daripada keseluruhan pasaran REIT, yang mengendalikan pelaburan hartanah mengikut hukum syariah.

REIT juga merupakan suatu perkara baru di kebanyakan negara maju termasuk di Jepun.

Malahan di sesetengah negara Eropah ia suatu yang asing sehingga ada negara di benua itu tidak melaksanakan REIT.

Bagaimanapun, kepentingan REIT dalam ekonomi, terutama dalam pasaran modal semakin disedari terutama bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam industri hartanah.

Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa merasmikan Minggu Saham Amanah Malaysia (MSAM) 2006 di Terengganu pada tahun lalu, mahu supaya pasaran REIT di negara ini dimajukan lagi.

Menurut beliau ini kerana pasaran REIT berpotensi menjana sewaan yang kompetitif dan meningkatkan nilai pelaburan dalam jangka sederhana dan panjang.

Dalam hal ini, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga kerana kerajaan telah mengambil langkah permulaan yang bijak, bukan sahaja bagi menggalakkan perkembangan industri REIT di negara, tetapi juga mengetengahkan REIT Islam, kerana menyedari kepentingan REIT kepada pasaran modal, malahan sebagai instrumen pelaburan yang boleh membantu menjana ekonomi negara.

Oleh kerana itu, kerajaan telah memperkenalkan garis panduan REIT Islam, sebagai susulan kepada langkah drastik Sekuriti Malaysia pada Januari 2005, membuat perubahan ke atas garis panduan REIT di Malaysia.

Banyak pihak melihat tindakan susulan mengadakan garis panduan bagi REIT Islam adalah tepat pada masanya ke arah meluaskan lagi pasaran REIT.

Menteri Kewangan Kedua, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop berkata, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang menyenaraikan REIT Islam di bawah garis panduan syariah yang jelas dan telus.

Katanya, garis panduan REIT Islam itu seiring dengan matlamat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai pusat kewangan dan pelaburan antarabangsa Islam yang utama.

Perintis
Dari segi sejarahnya, Axis REIT Bhd. merupakan REIT pertama yang disenaraikan di Bursa Malaysia iaitu pada Ogos 2005, dan Axis REIT Bhd. telah menjadi perintis kepada syarikat-syarikat lain untuk menyenaraikan portfolio aset-aset hartanah mereka sebagai REIT di Bursa Malaysia.

Walaupun Malaysia baru menceburi pasaran REIT, tetapi Malaysia mampu bersaing dengan pasaran REIT yang sudah mantap di negara-negara lain di rantau Asia kerana memperkenalkan garis panduan yang lebih longgar dan pemberian insentif-insentif menarik kepada pelabur dalam bentuk pelepasan cukai.

Dari segi kedudukan, walaupun pasaran REIT Singapura masih baru, tetapi pasaran REITnya lebih berjaya berbanding Malaysia kerana beberapa insentif menarik yang ditawarkannya kepada pelabur termasuk pengecualian cukai.

Begitu juga dengan Jepun, pasaran REIT di negara itu telah berkembang pesat dengan nilai pasaran mencecah AS$26 bilion dalam tempoh lima tahun.

Hong Kong yang juga masih baru dalam pasaran REIT telah menunjukkan kematangannya dalam pasaran REIT di rantau ini.

Sehubungan itu, Malaysia telah menyusun strategi bagi menjadikan pasaran REITnya lebih cekap dan mampu mengenal pasti peluang pasaran yang semakin berkembang.

Pensyarah Universiti Teknologi Mara dan Ejen Penilaian Estet Berdaftar, Dr. Ting Kien Hwa berkata, pengenalan REIT Islam di negara ini akan memberikan Malaysia peluang untuk mengembangkan pasaran modal dan saiz pasaran REITnya.

Katanya, perkongsian dalam projek dengan negara-negara Asia Barat akan memberikan lebih banyak kredibiliti kepada REIT Islam itu.

Sebagai contoh, pembinaan bangunanbangunan baru di Dubai boleh diteroka sebagai pelaburan, katanya.
Pensyarah Kanan Jabatan Pengurusan Hartanah, Fakulti Seni bina, Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shahrom Md Ariffin pula berkata, tindakan Malaysia menjadikan pasaran modal dan industri kewangan serta perbankannya, terutama yang berteraskan Islam lebih menarik.

Ini adalah bagi menyaingi negara-negara lain termasuk negara-negara Barat termasuk Amerika Utara, United Kingdom dan Eropah yang sejak kebelakangan ini serius melaksanakan sistem perbankan dan kewangan Islam serta memperluaskan produk-produk perbankan dan pelaburan sekuriti berlandaskan syariah, katanya.

Langkah mereka itu bertujuan menarik minat pelabur-pelabur dari negara Islam, terutama negara-negara Arab, di samping pelabur-pelabur tempatan yang beragama Islam, katanya.

Negara-negara Barat menyedari danadana yang besar dan kecairan yang banyak dari negara-negara Islam ini memerlukan instrumen pelaburan yang patuh syariah untuk dilaburkan, sama ada dalam sekuriti seperti saham, ekuiti, bon, saham amanah, REIT atau pelaburan secara langsung dalam hartanah, tambah beliau.

Beliau berkata, negara-negara Barat menyedari bahawa mereka tidak boleh lagi terlalu sentimental terhadap sistem ekonomi Islam kerana sikap itu akan merugikan mereka memandangkan kini terdapat 1.6 bilion pengguna Islam yang bergantung kepada pasaran, produk-produk kewangan serta perbankan dan pelaburan Islam.
Shahrom berkata, sebelum ini, ketiadaan sistem perbankan dan kewangan Islam serta produk-produk perbankan dan pelaburan Islam telah mendorong pengguna Islam bergantung sepenuhnya kepada sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba, atau terlibat dengan unsur perjudian atau kesamaran (gharar)

Syariah
Penubuhan panel-panel penasihat syariah di dalam pasaran modal dan kewangan di negara-negara Barat dengan melantik ulama-ulama Islam menunjukkan kesungguhan mereka untuk mengembangkan dan memantapkan pasaran pelaburan dan kewangan Islam di negara mereka, katanya.

Beliau berkata, Dow Jones misalnya telah melantik beberapa ulama terkemuka bagi menganggotai panel penasihat syariahnya (Dow Jones Islamic Index Syariah Board), yang membuktikan negara-negara barat, yang sebelum ini menolak sistem ekonomi Islam, kini tunduk kepada kehendak pasaran di kalangan umat Islam dengan menyediakan prasarana dan produk-produk kewangan dan perbankan serta pelaburan yang mematuhi syariah.

Sebagai negara Islam, Malaysia menjadi pelopor kepada produk-produk perbankan dan pelaburan Islam dan terus melaksanakan pelbagai dasar bagi memantapkan lagi sistem pasaran modal Islam di negara ini.

Maka REIT Islam adalah sebahagian daripada produk pelaburan Islam selain bon Islam, sekuriti bersandarkan aset (sukuk), unit amanah Islam, indeks syariah, waran (TSR), waran panggilan dan kontrak niaga hadapan minyak kelapa sawit mentah, katanya.

Utusan Malaysia-Mustafa Kamal Basri-19 April 2007)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Saturday, 4 August 2012

Takaful: Sistem perlindungan Islam berteraskan syariahPada tahun 2006, Kerajaan Malaysia telah melancarkan "Malaysia sebagai Pusat (HAb) Kewangan Islam Antarabangsa" yang menunjukkan kesungguhan kerajaan terhadap pembangunan sistem kewangan Islam serantau dan antarabangsa.
Fokus ini sudah pasti memerlukan usaha berterusan dalam memastikan matlamat tersebut tercapai.

Di antaranya ialah dengan memberi kefahaman tentang peranan sistem kewangan Islam sebagai alternatif kepada sistem kewangan konvensional sedia ada dan mendidik masyarakat tentang perlunya melibatkan diri dengan sistem kewangan Islam.
Sesungguhnya perkembangan industri takaful di Malaysia, telah menyaksikan kemajuan yang begitu signifikan. Pertumbuhannya amat membanggakan kerana sokongan dan pendekatan secara holistik dan pragmatik yang telah diambil sama ada oleh pihak berkuasa mahupun oleh para pemain industri.

Takaful ialah satu kaedah menguruskan risiko yang efektif dan dapat memenuhi keperluan ummah masa kini. Tambahan pula ia menepati prinsip-prinsip Islam yang seterusnya mampu memberikan keuntungan duniawi dan ukhrawi.

Islam sangat mengiktiraf inovasi hebat yang dapat mendatangkan manfaat yang besar seperti ini lebih-lebih lagi apabila hakikat kehidupan kini terdedah kepada pelbagai bentuk kemungkinan risiko terutamanya yang berbentuk musibah dan malapetaka.
Secara konsepnya, sistem takaful merujuk kepada satu kelompok individu yang telah bersetuju dan bersepakat sesama mereka untuk menyumbang (tabarru') sejumlah wang tertentu kepada satu tabung yang akan digunakan untuk membantu mana-mana individu dalam kelompok tersebut yang ditimpa musibah.

Persepakatan tersebut berasaskan kepada semangat tolong menolong dan bantu-membantu antara satu sama lain.
Untuk memastikan tabung berkenaan diurustadbir secara profesional, kelompok berkenaan (dikenali sebagai peserta dalam sistem takaful) melantik pihak ketiga untuk menguruskan tabung berkenaan bagi pihak mereka.

Dalam konteks sistem takaful, pihak ketiga yang dilantik itu merupakan pengendali takaful yang akan menguruskan tabung berkenaan bagi pihak mereka. Pihak peserta melantik pengendali takaful berdasarkan asas Wakalah yang mana pengendali takaful dibayar upah untuk menguruskan hal ehwal tabung berkenaan.

Aktiviti perniagaan takaful adalah perniagaan yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini kerana pihak bertanggungjawab kepada industri takaful di Malaysia seperti Bank Negara Malaysia (BNM) telah mewujudkan kerangka pematuhan dan pengawalseliaan syariah yang mantap dan efisien.

Akta Takaful 1984 telah memperuntukkan beberapa peruntukan yang mewajibkan pengendali takaful supaya memastikan semua aktiviti yang dijalankan sentiasa mematuhi syariah di samping pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak BNM.
Setiap pengendali takaful wajib mewujudkan jawatankuasa syariah untuk memastikan perjalanan perniagaan mereka sentiasa mematuhi peraturan syariah.
Di samping itu , pengendali takaful perlu menyediakan sekurang-kurangnya pegawai syariah sepenuh masa untuk memastikan aspek-aspek pematuhan Syariah sentiasa diberikan keutamaan.

Sistem takaful juga dilandasi dengan nilai dan konsep yang sangat unggul khususnya nilai-nilai disebalik aplikasi aqad Tabarru.
Menerusi kaedah ini, ia telah melenyapkan unsur-unsur Gharar, Riba dan Maisir yang menyebabkan insurans konvensional bercanggah dengan Syariah Islam. Antara nilai-nilai unggul yang terangkum dalam kontrak tabarru' ini ialah:
1. Saling bertanggungjawab
Peserta-peserta Takaful bersetuju untuk saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Memikul tanggungjawab dengan niat baik adalah merupakan satu ibadah dan hal ini dituntut dalam Islam.
2. Saling bekerjasama dan bantu membantu
Peserta-peserta rancangan takaful bersetuju untuk bekerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain dalam menguruskan perlindungan dengan baik.
3. Saling lindung-melindungi dari sebarang kesusahan dan musibah
Melalui konsep ini, peserta-peserta takaful mengambil sikap untuk saling jamin-menjamin di antara satu sama lain, di mana sebahagian daripada wang caruman mereka yang dikenal sebagai wang Tabarru' (derma) akan diperuntukkan untuk membantu mana-mana peserta yang ditimpa musibah dan pengendali takaful bertugas untuk mengendalikan wang caruman tersebut dengan penuh amanah.
Inilah di antara kekuatan yang terdapat pada sistem takaful yang berperanan menyelamatkan umat Islam daripada terus menerus dibelenggu oleh sistem yang tidak Islamik. (Utusan Malaysia, 4/8/2012)


---
Pelaburan unit amanah Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.com 

Wednesday, 1 August 2012

Senarai 77 syarikat dan laman sesawang (web) yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)Peringatan kepada Semua Pengguna

Bank Negara Malaysia (BNM) ingin memberitahu orang ramai mengenai senarai syarikat dan laman sesawang yang tidak diberi kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM.

Sila ambil perhatian bahawa senarai ini bukan senarai sepenuhnya. Senarai ini hanya bertujuan sebagai panduan kepada orang ramai berdasarkan maklumat dan pertanyaan yang diterima oleh BNM. Senarai ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa untuk rujukan orang ramai.

Berdasarkan maklumat yang  diterima oleh BNM, di bawah ialah senarai syarikat dan laman sesawang yang telah dikenal pasti tidak diberikan kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM:


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Tuesday, 31 July 2012

8 asnaf yang berhak untuk menerima wang zakatSesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  (Al-Quran, surah At-Taubah, 9: ayat 60)

Zakat mesti dibayar kerana ia akan digunakan untuk kerja kebajikan seperti memberi bantuan kepada 8 asnaf yang berhak untuk menerima wang zakat. Lapan golongan ini adalah:1) Fakir - Orang yang tidak berharta serta tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluan hariannya. Contoh, keperluannya sehari ialah RM 10.00 tetapi dia hanya ada RM 2.00 sahaja.2) Miskin - Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi keperluan hariannya. Contoh, keperluan hariannya RM 10.00, tetapi dia hanya ada RM 7.00 sahaja.3) Amil - Orang/Pekerja yang ditugaskan oleh pemerintah mengutip/mengagih zakat.4) Muallaf - Saudara baru memeluk Islam5) Riqab - Hamba yang menebus dirinya secara ansuran.6) Al-Gharimin - Orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikanya7) Fisabilillah - Orang yang berjuang di jalan Allah.8) Ibnus sabil - Musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan


Selain dari golongan 8 asnaf ini, mereka TIDAK LAYAK untuk menerima wang zakat.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 

Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 26 July 2012

Tabung Haji beli hartanah RM775 juta di London sebagai pelaburanKuala Lumpur: Sebuah bangunan pejabat premium di 10 Queen Street Place, London dikenal pasti sebagai antara hartanah pertama yang akan dibeli Lembaga Tabung Haji di pusat bandar raya berkenaan. Difahamkan bangunan itu akan dibeli daripada pemiliknya Jaguar Capital pada harga 155 juta (RM775 juta). 

Sumber berkata, untuk tujuan itu, Tabung Haji akan bekerjasama dengan bank berlandaskan syariah, Gatehouse Bank dan penyedia perkhidmatan hartanah global, Savills plc untuk memuktamadkan pembelian bangunan pejabat yang mempunyai keluasan keseluruhan 221,198 kaki persegi itu. 


Bangunan berkenaan kini menjadi ibu pejabat firma guaman terkemuka, SJ Berwin. Menurut laporan firma kaji selidik hartanah, CoStar Group, bangunan itu dipajak kepada SJ Berwin untuk jangka masa panjang iaitu ia akan tamat pada Disember 2025. 

CoStar berkata Jaguar Capital, pengurus dana dari Ireland membeli bangunan itu yang sebelum ini dikenali sebagai Thames Exchange, daripada Norwich Property Trust Ltd pada harga 146.25 juta pada 2008. 

Rundingan dimuktamad September ini 
Baru-baru ini, Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutif Tabung Haji, Datuk Ismee Ismail berkata, pihaknya dijangka memuktamadkan rundingan bagi pembelian hartanah pertamanya di London itu menjelang September ini. 

Bagaimanapun, beliau tidak menamakan hartanah yang akan dibeli itu. 

Ismee berkata pihaknya bercadang membeli bangunan komersial tetapi bukan hotel atau perumahan yang menawarkan pulangan sewaan munasabah dalam jangka panjang. 

Hartanah di UK sememangnya sudah lama berada dalam perhatian kami, katanya. 


(Berita Harian, 26 Julai 2012)
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Wednesday, 25 July 2012

Larangan Bermuamalat dengan Riba (bahagian 2 dari 2)Larangan Bermuamalat dengan Riba (bahagian 2 dari 2)
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Larangan Bermuamalat dengan Riba (bahagian 1 dari 2)Larangan Bermuamalat dengan Riba (bahagian 1 dari 2)


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Tokoh Islam - Ibn Khaldun: Bapa Ekonomi dan Sosiologi - pembangunan dan tamadun


Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville, Itali, dan Sepanyol. Akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, pemerintah Tunis pada waktu itu.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, al'Hadith, perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa, dan mantik. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam.Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat kerana buah fikirannya, Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya. Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan dalam hasil karya agungnya, al Muqaddimah. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa.
Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (al adl), hardworking, kerjasama (cooperation), kesederhanaan (moderation), dan fairness.Berhubung dengan keadilan (Justice), Ibn Khaldun telah menekankan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonom. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, sesebuah negara akan hancur dan musnah.Menurut beliau, ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Malah, mengambil harta orang lain atau menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat dakwaan palsu terhadap orang lain. Begitu juga kalau meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam.
Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil. Menurut beliau lagi, seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga yang paling murah termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak betul. Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. Menurut Ibn Khaldun, atas sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam.
Manusia dan Ekonomi
Berdasarkan analisis mendalam, didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam. Ibn Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti perekonomiannya seumpama haiwan ekonomi (economic animal). Sebaliknya beliau menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini.Dalam hal ini, Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan jahat. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat.
Teori Pengeluaran
Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama masyarakat. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor terpenting dalam proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti tanah tersedia, tenaga buruh perlu untuk menghasilkan matlamat akhir.
Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Dalam hal ini beliau menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh orang yang mahir dan cekap.
Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. Di sini dapatlah dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh, pengkhususan tenaga buruh, dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama.
Teori Nilai, Wang dan Harga
Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value) dengan nilai pertukaran (exchange value). Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran."Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh, kata Ibn Khaldun.
Teori Pengagihan
Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji atau upah, keuntungan, dan cukai. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor iaitu sektor pengeluaran, pertukaran, dan perkhidmatan awam. Menurut Ibn Khaldun, nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Harga buruh merupakan asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran.Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga antara harga jualan dengan harga belian. Namun begitu perbezaan antara kedua-dua harga itu.


---
Unit amanah Islam/dana patuh Syariah: www.unit-amanah-islam.blogspot.com

Tuesday, 24 July 2012

Fatwa - Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian)


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007 telah membincangkan Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian). Muzakarah telah memutuskan bahawa bersetuju menerima cadangan kadar upah simpan barang gadaian untuk skim al-Rahn seperti berikut :-
NILAI BARANG TEMPOH (BULAN) KADAR UPAH YANG DITETAPKAN GADAIAN ( % SEBULAN )
RM100.00 - RM1,000.00:3 bulan pertama 0.60% sebulan3 bulan berikutnya 0.70% sebulan
RM 1,001.00 - RM5,000.00:3 bulan pertama 0.65% sebulan3 bulan berikutnya 0.80% sebulan
RM 5,001.00 -RM10,000.00: 3 bulan pertama 0.80% sebulan 3 bulan berikutnya 0.95% sebulan
i) Sekiranya setelah tamat tempoh yang dinyatakan, barang gadaian tersebut masih gagal ditebus, persetujuan kedua-dua belah pihak perlu diperolehi bagi menentukan tempoh lanjutan dan kadar yang dikenakan.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Kajian Hukum Insurans Am

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Kajian Hukum Insurans Am. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas Insurans Am adalah tidak diharuskan oleh Islam.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Fatwa - Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf. Muzakarah telah memutuskan bahawa membangunkan tanah wakaf khas khususnya wakaf masjid dengan tambahan projek pembangunan atau beberapa penambahbaikan bagi menjamin harta wakaf tersebut kekal adalah diharuskan oleh Islam dengan syarat pembangunan ini hendaklah berdasarkan keperluan yang boleh ditentukan oleh pemerintah dan tidak bercanggah dengan syariat Islam.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Fatwa - Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23 – 25 Jun 2009 telah membincangkan Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manafaat dankepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:
 1. Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;
   
 2. Diserah kepada golongan fakir miskin; atau
   
 3. Jika harta tersebut merupakan harta rompak, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Keterangan/Hujah: 
 1. Imam al-Nawawi di dalam kaedah penyelesaian harta haram telah menukilkan pandangan al-Ghazali yang menyatakan jika seseorang lelaki itu memiliki harta haram dan hendak bertaubat serta melepaskan tanggungan daripada harta haram tersebut, maka harta tersebut mestilah diserahkan kepada pemiliknya atau wakil pemilik tersebut. Sekiranya pemilik tersebut telah meninggal dunia, berkewajipan untuk menyerahkan kepada ahli warisnya. Sekiranya pemilik harta tersebut tidak dapat dikenal pasti, maka harta tersebut mestilah diserah (dibelanjakan) kepada maslahah-maslahah umum umat Islam seperti (membiayai pembinaan atau menyelenggara) jambatan, masjid-masjid, dan seumpamanya yang bersangkut-paut dengan urusan orang Islam. Sekiranya tidak digunakan untuk tujuan kemaslahatan umat Islam, harta haram tersebut diserahkan kepada golongan fakir.
   
 2. Sheikh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi ketika ditanya bagaimana mengurus faedah yang terkumpul di dalam bank konvensional, sama ada hanya perlu dibiarkan sahaja berada di dalam bank konvensional tersebut atau sebaliknya, telah menyatakan bahawa:
a. Faedah-faedah bank yang terkumpul hukumnya adalah sama seperti harta- harta lain yang diperolehi melalui jalan yang haram.
b. Tidak harus seseorang menggunakannya (wang faedah) tersebut kerana tindakan menggunakan wang tersebut adalah termasuk di dalam kategori memakan harta yang diperolehi melalui jalan kezaliman. Tidak boleh dimanfaatkan melalui jalan makanan, minuman, tempat tinggal, membayar cukai dan seumpamanya.
c. Meninggalkan wang faedah itu di dalam bank konvensional adalah haram secara muktamad. Dasar ini telah dipersetujui di dalam Muktamar Bank Islam Kedua di Kuwait oleh ulama’ secara ijma’. Tindakan tersebut hanya akan mengukuhkan lagi ekonomi bank riba dan dikira sebagai menolong dalam urusan maksiat. Menolong perkara yang haram adalah haram.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Fatwa - Hukum Pelaksanaan Wasiat WajibahMuzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-83 yang bersidang pada 22 - 24 Oktober 2008 telah membincangkan mengenai Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah. Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Oleh itu, Muzakarah berpandangan bahawa dalam melaksanakan Wasiat Wajibah adalah harus mengambil pandangan yang menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli-ahli waris (seperti cucu) yang tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan.
Oleh yang demikian, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya, anak tersebut iaitu cucu berhak untuk menerima Wasiat Wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar tidak melebihi 1/3.
Pelaksanaan Wasiat Wajibah adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:
 1. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima Wasiat Wajibah.
   
 2. Hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan.
   
 3. Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardu atau ta’sib maka mereka tidak layak untuk mendapat Wasiat Wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding Wasiat Wajibah.
   
 4. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah daripada harta pusaka datuk.
   
 5. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan. Maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.
   
 6. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan ahli-ahli waris yang lain.
   
 7. Pembahagian Wasiat Wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariyyah dan hutang piutang.
   
 8. Pembahagian Wasiat Wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan.
Keterangan/Hujah: 
 1. Majoriti fuqaha’ berpendapat bahawa hokum wasiat adalah sunat dan umat Islam digalakkan untuk berwasiat kepada ahli-ahli keluarga yang tidak mendapat pembahagian pusaka dengan kadar tidak melebihi 1/3.
   
 2. Ibn Hazm al-Zahiri berpendapat bahawa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapat bahagian harta pusaka. Menurut Ibn Hazm, penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-waris tidak menasakhkan kewajipan berwasiat bahkan penurunan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Dalam hal ini Ibn Hazm menegaskan bahawa kewajipan itu tidak akan gugur meskipun selepas kematian seorang muslim dan menjadi kewajipan kepada waris atau pentadbir harta untuk menyempurnakan tanggungjawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tanpa menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang ditinggalkan.
   
 3. Wasiat Wajibah perlu dilihat dari segi maksud dan hikmah serta bagaimana pelaksanaannya kerana wasiat wajibah dilihat dapat mengatasi isu kematian serentak yang berlaku terhadap datuk atau nenek bersama anak yang masih mempunyai anak-anak (cucu) yang masih hidup.
   
 4. Dalam sistem pembahagian pusaka Islam, cucu tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka datuk atau nenek disebabkan mereka terdinding oleh bapa saudara dan ibu saudara. Keadaan ini telah menimbulkan persoalan tentang kebajikan dan masa depan cucu-cucu ini terutama sekali sekiranya mereka masih kecil. Lebih memburukkan lagi keadaan sekiranya ibu bapa mereka meninggal dunia pada usia muda dan tidak meninggalkan harta untuk diwarisi oleh anak-anak bagi meneruskan kehidupan.
   
 5. Dalam melaksanakan Wasiat Wajibah, harus mengambil pandangan Ibn Hazm az-Zahiri demi kepentingan keluarga terutamanya anak-anak yang menjadi yatim piatu.
   
 6. Sebahagian negeri tidak mengkanunkan pelaksanaan Wasiat Wajibah kerana ia tidak mengikut pandangan Mazhab Syafie. Walau bagaimanapun, Jawatankuasa meminta supaya negeri-negeri memfatwakan kerana asas pelaksanaannya adalah maslahah dan kebajikan insan. Dalam situasi hidup pada hari ini, maslahah ahli-ahli waris yang dalam keadaan memerlukan tetapi terhalang daripada mendapat bahagian pusaka, perlu ditentukan mengikut Maqasid Syariyyah.
   
 7. Wasiat Wajibah boleh dianggap sebagai badal atau ganti kepada faraid. Oleh itu, pelaksanaannya juga perlu didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariyyah dan hutang piutang.
Sumber: JAKIM


Fatwa - Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23 – 25 Jun 2009 teah membincangkan Kajian Semula Hukum Agihan Semual Zakat Secara Persendirian. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
 1. Dari aspek hukum syarak, keputusan yang telah dipersetujui pada Muzakarah kali ke -76 bertarikh 21-23 Nov 2006 adalah selaras dengan pandangan syarak dan tidak perlu dibuat sebarang pindaan.
   
 2. Sudah sampai masanya pihak berkuasa agama negeri memberi keutamaan kepada soal agihan kepada golongan asnaf yang layak. Isu pengagihan zakat secara persendirian yang berlaku lebih bersifat pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang yang terletak di bawah bidangkuasa negeri-negeri dan ia perlu dibincang dan diselaraskan dengan semua Majlis Agama Islam Negeri.
   
 3. Supaya pihak JAWHAR menjalankan kajian impak positif dan negatif terhadap agihan zakat yang dilakukan secara persendirian dan hasil kutipan yang diterima dan dibentangkan kepada semua Majlis Agama Islam Negeri.
Keterangan/Hujah: 
 
 
 1. Peraturan pelaksanaan zakat ini adalah di dalam bidang kuasa negeri dan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan hanya mengeluarkan keputusan dan pandangan dari segi hukum syarak sahaja.
   
 2. Isu mengenai hukum agihan zakat secara persendirian ini telah dibincangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-76 pada 21-23 November 2006 dan Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
  a. “Dari segi siasah dan maslahah, zakat merupakan pemangkin kepada ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut.
  b. Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa, kerana di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau ulil Amri dalam perkara kebaikan adalah wajib”.
   
 3. Fatwa yang telah dikeluarkan dalam isu pengagihan zakat secara persendirian ini adalah jelas dari aspek syarak dan ia tidak memerlukan sebarang pindaan. Isu yang berlaku lebih bersifat pelaksanaan dan penguatkuasaan, dan ia perlu diselaraskan dengan pihak berkuasa negeri.

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com