Terkini

Monday, 12 March 2007

MIFC jadikan negara pusat kewangan Islam dunia

MALAYSIA International Islamic Financial Centre (MIFC) atau Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia adalah satu wahana dalam merealisasikan wawasan menjadikan negara ini sebagai satu pusat pilihan dalam semua urusan kewangan Islam.

Cabaran menjadikan MIFC satu kenyataan sangat hebat lantaran saingan daripada banyak negara, sama ada negara Islam mahu pun bukan Islam.

Perdana Menteri telah menjadikan MIFC satu agenda nasional. Misi MIFC ialah membentuk (di Malaysia ini) industri perkhidmatan kewangan Islam antarabangsa yang rancak, inovatif dan berdaya-saing, dengan dokongan bakat yang berkaliber, prasarana yang bertaraf dunia, dan piawai antarabangsa yang terbaik.

Selaras dengan Pelan Induk Sektor Kewangan dan Pelan Induk Pasaran Modal, beberapa inisiatif diambil untuk memastikan

* sistem kewangan Islam dalam negara terlebih dahulu dibangunkan secara cepat, progresif dan komprehensif,

* liberalisasi dalam pasaran perbankan dan takaful dengan kehadiran nama-nama institusi handalan dari luar negara,

* integrasi global sistem kewangan Islam dan penglibatan aktif dalam pembangunan pasaran kewangan Islam antarabangsa,

* kepelbagaian produk kewangan dalam pasaran kewangan yang rancak disertai pengembangan bakat dan sumber,

* peranan aktif dalam mempromosi dan menawarkan khidmat teknikal takaful di persada antarabangsa terutama di negara-negara ahli Bank Pembangunan Islam.

Di bawah konsep MIFC akan terdapat banyak institusi kewangan yang berbagai jenis, beroperasi di mana-mana tempat di Malaysia yang menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan dalam apa jua mata wang kepada pemastautin dan bukan pemastautin dalam aktiviti terpilih seperti:

* penerbitan, pengagihan serta perdagangan instrumen pasaran modal dan perbendaharaan Islam,

* perkhidmatan dana dan harta Islam,

* perkhidmatan kewangan mata wang antarabangsa (termasuk deposit dan pembiayaan), dan

* takaful dan retakaful.

Melalui konsep MIFC ini juga Malaysia akan diletakkan sebagai pusat kecemerlangan untuk pendidikan perbankan dan kewangan Islam, latihan, perundingan dan penyelidikan.

Bagi menjelmakan wawasan MIFC, dua perkara perlu dijelaskan. Pertama, skop kewangan Islam mencakupi tiga bidang iaitu perbankan, takaful dan retakaful, dan pasaran modal.

Kedua, ada lima komponen penting untuk mewujudkan MIFC. Kelima-lima komponen ini akan mewujudkan pula persekitaran kondusif bagi pembangunan kewangan Islam.

Lima komponen itu ialah institusi kewangan, kerangka regulatori dan pengawalseliaan, kerangka perundangan dan syariah, rejim pertukaran asing liberal, dan modal insan berserta ilmu pengetahuan. Kelima-lima komponen itu bukanlah sekadar hadir tetapi mesti bersifat sesuai dan saling melengkapi. Penubuhan dan pembangunan institusi kewangan mesti bersifat progresif. Dari semasa ke semasa jumlah dan jenisnya mesti bertambah dan pelbagai.

Kerangka penentu aturan dan pengawalseliaan mesti bersifat komprehensif dan lasak. Ia mesti memenuhi kehendak ciri-ciri unik operasi kewangan Islam. Piawaian yang kukuh perlu bagi tadbir- urus korporat, ketelusan, pendedahan, kebertanggungjawapan, disiplin pasaran, pengurusan risiko, dan perlindungan pelanggan.

Kerangka perundangan dan syariah mesti berkesan dan kondusif. Umpamanya, Akta Perbankan Islam 1983 dan Akta Takaful 1984 adalah untuk mengurus dan mengawal selia aktiviti institusi-institusi berkenaan.

Rejim pertukaran asing Malaysia sememangnya liberal. Keadaan demikian dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Oleh yang demikian, kegiatan pelaburan asing tentunya akan berjalan lancar.

Bagi menggerakkan model MIFC, komponen modal insan dan ilmu pengetahuan dihidupkan dengan penubuhan institusi latihan seperti International Centre for Leadership in Finance (ICLIF), International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), dan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM).

Dengan model MIFC sedemikian, Malaysia telah dan akan terus bersedia mengharung cabaran dalam satu lagi bab pembangunan negara ke arah kecemerlangan. - (IBFIM -siri 2)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Monday, 5 March 2007

Pasaran Islam sejagat berkembang 15% setahun

KEYAKINAN dunia terhadap Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang maju telah sekian lama wujud. Keyakinan dan harapan itu bertambah apabila Malaysia mengumumkan ia mahu menjadi pusat kewangan Islam. Kesinambungan dari inisiatif lalu melalui idea-idea baru pucuk pimpinan kini dalam mewujudkan sistem kewangan Islam di negara ini selaras dengan kesedaran global terhadap wujudnya dan perlunya sistem tersebut. Komuniti bukan Islam antarabangsa, dan tentunya komuniti Islam, sedia maklum tentang wujudnya sistem itu berdasarkan sejarah Islam. Dunia juga sedar tentang perlunya sistem itu lantaran potensi pasaran yang besar dan dengan bertambah majunya negara-negara Islam. Kini dianggarkan bahawa saiz pasaran global perbankan dan kewangan Islam ialah kira-kira AS$300 bilion dan berkembang pada kadar 15 peratus setiap tahun. Ini adalah manifestasi perkembangan pesat dan potensi besar kewangan Islam. Maka tidak hairanlah jika negara-negara bukan Islam sekalipun menumpang tuah mahu menjadikan tempat mereka juga sebagai pusat kewangan Islam. Pimpinan dinamik kerajaan hari ini menampilkan pendekatan bersepadu dalam membangun dan mengejar wawasan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam. Idea Perdana Menteri tentang Islam Hadhari adalah pakej lengkap kepada pembinaan semula kecemerlangan tamadun Islam. Sistem kewangan Islam adalah salah satu building block dalam keseluruhan struktur dinamik bernama tamadun Islam. Wawasan murni itu perlukan kuasa pacu yang padu untuk dijelmakan menjadi kenyataan; maka apakah institusi yang paling sesuai jika bukan Bank Negara. Gabenor Bank Negara, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz menegaskan bahawa kita “perlukan pasukan beriltizam menyokong dan memandu pembangunan (kewangan Islam) dalam bentuk prasarana kewangan, piawaian perakaunan, pasaran kewangan, produk dan kerangka syariah.” Negara kita telah lama mengorak langkah. Pendekatannya ialah secara perubahan berperingkat. Walaupun bukan secara sedar ketika itu dalam kerangka merealisasikan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam, namun bibit ke arah itu boleh dikesan seawal tahun 1963 lagi apabila Prof. Diraja Ungku Aziz mengutarakan dan kerajaan melaksanakan penubuhan Tabung Haji. Mercutanda jelas dalam perjalanan negara ke arah wawasan itu ialah pada tahun 1983 apabila Bank Islam Malaysia Bhd. ditubuhkan. Selain perbankan, sektor takaful dan pasaran modal turut menyaksikan inisiatif-inisiatif; apakah dengan kemasukan institusi kewangan Islam luar negara ke Malaysia merupakan klimaks? Pastinya banyak lagi usaha yang mesti dilakukan. Perjalanan masih jauh dan cabaran masih banyak. Melihatkan peluang besar dari kewangan Islam, banyak negara, termasuk yang bukan Islam, terjun ke arena persaingan. Di Timur Tengah dan Utara Afrika, yang terkedepan adalah seperti Bahrain dan Emiriah Arab Bersatu. Di Barat, England dan Amerika Syarikat turut berminat. Negara-negara yang dalam zon waktu yang sama kita, Brunei Darussalam dan Singapura cuba mendepani. Maka Malaysia, di bawah Bank Negara, telah merangka satu wahana bagi mempastikan agenda berjalan seperti dirancang. Wahana bernama MIFC (Malaysia International Islamic Financial Center) adalah juga wawasan. Wawasan MIFC mesti dijayakan. Malaysia mahu mendahului dalam pasaran (kewangan Islam) yang cepat berkembang ini. Keyakinan dunia terhadap pasaran baru ini jelas. Kini terdapat kira-kira 270 buah bank Islam di dunia. Pasaran bon Islam atau sukuk secara global mencapai nilai terbitan melebihi AS$47 bilion; dan 85 peratus daripada semua bon yang diterbitkan di GCC (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) adalah sukuk. Malaysia sendiri telah mencapai beberapa rekod dalam kewangan Islam. REIT perladangan Islam pertama di dunia diterbitkan oleh Boustead di Kuala Lumpur. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kewangan Islam telah dan akan memainkan peranan berkesan dan sangat penting dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi global amnya dan Malaysia khususnya. Kalau dulu sekitar tahun 1500, Melaka terkenal sebagai pusat perdagangan antarabangsa, kegemilangan itu bakal tercipta melalui usaha menjadikan Malaysia pusat kewangan Islam antarabangsa. - (IBFIM-Siri 1)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com