Terkini

Wednesday, 31 December 2008

Peluang kerja banyak dalam perbankan Islam

KUALA LUMPUR 21 Dis. - Sektor perbankan Islam yang mengalami pertumbuhan pesat menawarkan peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk negara ini berikutan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hab kewangan Islam.
Ketua Sumber Manusia Standard Chartered Malaysia Bhd. (StanChart), Rahmat Roslan Hashim berkata, menyedari peluang tersebut, bank itu kini menempatkan dirinya di barisan hadapan dalam usaha mengambil dan melatih bakat-bakat sedia ada untuk sayap perbankan Islamnya.
Menurut beliau, pihaknya telah membangunkan Inisiatif Bakat Baru StanChart, iaitu program yang mengenal pasti universiti-universiti tempatan dan luar negara untuk mendapatkan sumber tenaga yang berpotensi.
Katanya, StanChart juga mengguna pakai pendekatan proaktif dalam mengenal pasti dan membangunkan bakat-bakat menerusi program pelatih pengurusannya.
''Ini adalah bagi menyokong bilangan tenaga kerja berpengetahuan dan mahir yang terhad dalam industri kewangan dan perbankan pada masa ini serta dijangka berlanjutan ke tahun-tahun mendatang," katanya kepada Utusan Malaysia, di sini baru-baru ini.
Rahmat berkata, StanChart sentiasa mengenal pasti mereka yang berpotensi untuk diberikan tanggungjawab dan peranan bersesuaian dalam bank.
Misalnya, ujar beliau, di bawah program perantis StanChart, pihaknya sudah melatih 64 orang sejak ia diperkenalkan pada tahun 2005.
Menurutnya lagi, program tersebut memberi latihan selama 12 bulan dan pendedahan semasa bekerja bagi menyediakan pelatihnya dalam bidang-bidang berkaitan.
''Kami meletakkan sasaran untuk mendapatkan 100 orang lulusan program ini untuk mengisi kekosongan dalam perbankan pengguna dan khidmat sokongan," ujarnya.
Rahmat berkata, menerusi program graduan antarabangsa StanChart (IGP) pula, ia akan membangunkan pekerja mahir dan berpengetahuan serta membantu lebih lagi kerjaya mereka dengan bank itu.
Katanya, graduan dari sebarang bidang dan mereka yang memiliki pengalaman kerja selama 24 bulan akan melalui program dua tahun, diikuti lebih banyak peluang kerjaya.
Pada awal tahun ini, kata beliau, StanChart memeterai memorandum persefahaman bagi membangunkan sumber manusia dengan Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Mara.
Di bawah perjanjian itu, ujarnya, pihak universiti akan mengenal pasti graduan berpotensi untuk mengikuti program perintis StanChart, sekali gus memastikan jaminan kerjaya kepada para graduan terbabit selain menyediakan tenaga kerja tetap bagi bank tersebut.
(Utusan Malaysia)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 25 December 2008

Persidangan Sukuk Global di Kuala Lumpur pada Januari 2009


GlobalPro Consulting akan menganjurkan Persidangan Sukuk Global pada 19-20 Januari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk maklumat lanjut sila layari laman web penganjur: www.globalpro.com.my

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Kepimpinan Syariah Dalam Membangun Sektor Riil (real sector) - Riawan AminKepimpinan Syariah Dalam Membangun Sektor Riil (real sector) - Riawan Amin

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Dialog Ekonomi Syariah - Potensi Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Sunday, 21 December 2008

Wasiat instrumen bijak pengurusan harta

WASIAT adalah instrumen dan mekanisma terbaik kepada pengurusan dan pentadbiran aset dalam Islam.

Tuntutan berwasiat tidak hanya kepada orang kaya dan berharta, malah orang miskin dan tidak berkemampuan perlu berwasiat sebelum menghembus nafas terakhir.

Persepsi bahawa wasiat hanya aplikasi pengurusan dan pentadbiran harta orang kaya dan gaya hidup mewah perlu diubah segera. Ini kerana wasiat disyariatkan kepada seluruh umat manusia, termasuk bukan Islam.

Sekitar tahun 1990-an, kita dikejutkan dengan laporan hampir RM30 bilion nilai aset umat Islam dibekukan dan tidak dituntut akibat kematian yang rata-ratanya tanpa wasiat di samping sistem pentadbiran dan pengurusan harta yang lemah.

Terkini kita digemparkan sekali lagi dengan hampir RM40 bilion nilaian semasa aset umat Islam di Malaysia yang tidak dituntut atas alasan sama.

Situasi genting itu berikutan kelalaian umat Islam mentadbir harta mereka menurut syariat dan kurangnya maklumat serta rendahnya kesedaran berwasiat.

Isu yang dianggap sensitif bagi sesetengah pihak dan dianggap tidak penting serta dipandang remeh sudah membelenggu umat Islam sejak dulu lagi hingga di zaman serba moden dan sofistikated ini.

Lantaran itu, ia turut mendapat perhatian serius Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak yang menggesa umat Islam agar mengambil berat dan tidak lagi memandang ringan mengenai pengurusan dan pentadbiran harta mereka iaitu melalui alternatif penyediaan wasiat ketika masih hidup lagi.

Islam menyediakan platform terbaik untuk mengurus dan mentadbir harta secara lebih bijaksana, namun ruang dan peluang berkenaan tidak digunakan sepenuhnya.

Jika umat Islam masih memandang remeh mengenai penyediaan wasiat ke atas harta di bawah milikan dan kawalan mereka, sudah tentu nilaian aset tidak dituntut umat Islam akan terus bertambah dan dibekukan.

Kelalaian itu amat tidak ekonomik dan amat merugikan negara. Seharusnya aset bernilai itu ditadbir dan diurus sebaik mungkin agar ia bermanfaat kepada pihak yang memerlukan atau boleh disalurkan terus ke arah perkembangan dan kemajuan Islam.

Menurut istilah syarak, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa wang, hutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. (Sayyid Sabiq, 1990)

Sebahagian fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan selepas pemberinya meninggal dunia.

Di sini, terdapat perbezaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh daripada hibah terjadi pada saat itu juga, yakni ketika pemberinya masih hidup sedangkan pemilikan yang diperoleh daripada wasiat hanya berlaku selepas kematian pewasiat itu.

Di samping itu, hibah berupa barang, sementara wasiat boleh berupa barang, hutang ataupun manfaat.

Legaliti dan legitimasi wasiat adalah berpandukan firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah, ayat 180 yang bermaksud: “Diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajipan atas orang yang bertakwa.”

Dalam sebuah hadis, dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang bermaksud: “Hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”

Ibnu Umar berkata: “Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah s.a.w mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.” (HR Bukhari dan Muslim).

Terdapat beberapa kelebihan jika kita membuat persediaan awal menyediakan wasiat sebagai satu daripada proses pengurusan dan pentadbiran aset di bawah kawalan dan milikan kita.

Ini adalah kerana ia dapat diselenggarakan dengan baik, cekap dan profesional dengan kos yang minimum.

Wasiat kita dapat diurus dan ditadbir oleh orang yang bertauliah seperti peguam dan ejen wasiat yang mempunyai kelayakan dalam mengendalikan segala urusan berkenaan wasiat merangkumi aspek dokumentasi, penyimpanan, pengurusan, pemeliharaan sehingga kepada urusan pelaksanaan wasiat jika berlaku kematian.

Proses tuntutan harta pusaka juga menjadi lebih cepat, mudah dan lancar dengan adanya wasiat yang sah. Ini sudah tentu dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan, perselisihan dan perebutan harta di kalangan waris yang berhak pada masa depan.

Di Malaysia terdapat agensi kerajaan seperti Amanah Raya Berhad (ARB) dan agensi swasta seperti Amanah Hibah dan Warisan MUKMIN yang menyediakan khidmat pengurusan dan pentadbiran wasiat secara profesional dan sistematik.

Kebiasaannya aset yang dilaporkan terpaksa dibekukan kerana tidak dituntut oleh pewaris berhak meliputi wang simpanan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), simpanan di koperasi dan bank, kereta, hartanah seperti rumah dan bangunan, simpanan saham amanah, insurans dan pelaburan saham syarikat.

Sekiranya keadaan itu tidak diberi perhatian sewajarnya, ia boleh memberi impak negatif kepada perkembangan ekonomi negara kerana aset berkenaan beku dan tidak dapat dimajukan sewajarnya.

Kerajaan perlu melakukan sesuatu bagi menerapkan kepentingan berwasiat dan semua pihak hendaklah peka mengenai mentadbir serta mengurus harta mereka melalui medium wasiat.

Untuk itu, di samping penyediaan wasiat melalui khidmat peguam dan ejen wasiat bertauliah, maklumat dan langganan khidmat itu boleh didapati melalui kaedah kursus gaya pos yang membekalkan buku dan cakera padat video (VCD).

(Berita Harian)


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 18 December 2008

Maybank Islamic lancarkan kemudahan Pembiayaan Berjangka-i Musyarakah Mutanaqisah (MMTF-i)

KUALA LUMPUR 16 Dis. - Maybank Islamic Bhd. (Maybank Islamic) hari ini melancarkan kemudahan pembiayaan berasaskan Syariah yang baru, Pembiayaan Berjangka-i Musyarakah Mutanaqisah (MMTF-i) yang dikhususkan untuk pelanggan korporat dan perniagaan.
Maybank Islamic dalam satu kenyataan berkata, MMTF-i adalah kemudahan pembiayaan untuk pembelian aset dan pembiayaan semula hartanah atas tanah, loji dan mesin, kapal-kapal dan kenderaan komersial.
Maybank Islamik berkata, MMTF-i disasarkan menyumbang antara 10 hingga 15 peratus kepada portfolio pembiayaan Maybank Islamic bagi tahun kewangan depan.
''Sehingga kini, Maybank Islamic mempunyai lebih RM8.2 bilion pembiayaan yang belum dijelas oleh sektor perniagaan," katanya lagi.
Kontrak untuk MMTF-i berdasarkan prinsip-prinsip Islam Musyarakah Mutanaqisah atau konsep perkongsian yang semakin berkurangan.
Para pelanggan yang bakal mengambil pembiayaan itu akan memeterai Perjanjian Pemilikan Bersama Musyarakah Mutanaqisah dengan Maybank Islamic untuk bersama-sama membeli dan memilik aset itu.
Bank itu akan memajakkan aset sahamnya kepada pelanggan manakala pelanggan berkenaan perlu membayar bayaran bulanan yang terdiri daripada sewa dan pembelian untuk mengambil alih sebahagian daripada aset dari bank.
Pemilikan hartanah itu akan berlaku secara berperingkat-peringkat dan pembiayaan hanya selesai apabila pelanggan tersebut memiliki 100 peratus hartanah itu.
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya, Ibrahim Hassain berkata, "Kami berasa bangga dapat menawarkan kemudahan alternatif ini sebagai melengkapi Pembiayaan Berjangka-i sedia ada untuk pelanggan menguruskan pembelian aset dan pembiayaan semula."
Menurutnya, konsep Musyarakah Mutanaqisah diterima secara global dan ditawarkan untuk pelanggan tempatan dan asing.
''Pengenalan kemudahan terbaru ini walaupun dalam keadaan semasa yang mencabar adalah komitmen kami memberi perkhidmatan tambah nilai kepada pelanggan dan mengekalkan momentum pertumbuhan perniagaan," kata beliau.
MMTF-i ditawarkan pada kadar pembiayaan yang kompetitif dan di bawah kadar tetap dan terapung serta pelanggan juga layak menikmati pelepasan cukai setem sebanyak 20 peratus.
MMTF-i adalah produk perbankan aliran utama ketujuh Maybank Islamic sejak ia memulakan operasi pada 1 Januari tahun ini.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Tiga koperasi skim cepat kaya diserbu

PUTRAJAYA 17 Dis. – Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan Bank Negara menyerbu secara serentak tiga buah koperasi masing-masing satu di Kelantan dan dua lagi di Kuala Lumpur semalam setelah dikenal pasti menjalankan kegiatan pelaburan bercirikan skim cepat kaya.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Noh Omar berkata, tiga koperasi itu adalah Koperasi Taqwa Malaysia Berhad (KOTAQWA) yang berpusat di Kelantan serta Koperasi Usahawan Malaysia Berhad (KUMB) dan Koperasi Birr Berhad (Birr).
Menurutnya, ketiga-tiga koperasi yang beroperasi sejak 2006 itu mempunyai nilai pelaburan berjumlah kira-kira RM80 juta.
Serentak itu, kata beliau, akaun dan aset milik ketiga-tiga koperasi itu dibekukan untuk siasatan lanjut. – Utusan.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Saturday, 13 December 2008

Sistem Kewangan dan Ekonomi Islam (IEF) jalan keluar krisis ekonomi

SISTEM kewangan kapitalis sememangnya tidak akan pernah ‘aman dan sejahtera’, jauh sekali bagi mengharmonikan kehidupan manusia melalui agihan ekonomi yang adil dan saksama dalam masyarakat, negara mahupun dunia.
Lazimnya, kewangan kapitalis dan liberal menjadikan manusia sebagai hamba duit, bukan wang sebagai hamba manusia sebagaimana yang sepatutnya dan yang digariskan oleh Islam.
Disebabkan manusia sudah menjadi hamba duit, akan berlakulah salah urus, silap takbir, rasuah dan yang seumpamanya angkara sama ada gelap mata atau untuk meraih laba segera yang mudah untuk terus berkuasa dan memuaskan nafsu.
Jadi tidak hairanlah apabila berlaku krisis kewangan Amerika Syarikat (AS) yang menyebabkan ekonomi dunia kini kembali merudum selepas mengalami kemelesetan pada tahun 1985.
Tempias krisis kewangan yang dilakukan oleh ‘penyangak’ mata wang di negara kuasa besar dunia itu pula adalah menyeluruh.
Malah kemelesetan kali ini dikatakan paling teruk sejak The Great Depression dalam krisis kemelesetan ekonomi terburuk dunia pada era tahun 1930-an.
Semuanya gara-gara krisis sub prima AS setelah ‘penyangak kewangan’ membuka seluas ruang meminjam kepada yang tidak layak melalui konsep ‘gadai janji’ dalam proses pinjaman sehingga hilang kawalan.
Malaysia yang belum genap 10 tahun kejayaan mendepani krisis kewangan Asia (1988) tidak terkecuali daripada menerima kesan meskipun suasana masih stabil.
Malah sistem Marxim yang memastikan kerajaan menguasai ekonomi 100 peratus juga merupakan barah besar kepada manusia, masyarakat dan negara komunis sehingga menyebabkan Kesatuan Rusia runtuh.
Tetapi Sistem Kewangan dan Ekonomi Islam (IEF) yang digaris dalam al-Quran dan al-sunnah adalah jalan tengah dari dua sistem tidak sekata itu.
Sistem IEF adalah paling tepat dan selamat kerana ia adalah ciptaan oleh Yang Maha Berkuasa, iaitu yang menentukan urus tadbir seluruh makhluk, langit dan bumi, berbanding sistem kapitalis dan Marxim rekaan manusia untuk survival terpilih.
Sebabnya, dalam sistem kewangan Islam, urusannya berasaskan keadilan, rela merelakan dan hak demi kepentingan serta kelangsungan hidup yang harmoni sesama ummah dan alam sejagat.
Ini boleh dirujuk dalam firman Allah SWT yang mafhum-Nya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakupi juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, kerana umat merupakan suatu kesatuan); sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nissa’: 29).
lDan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu bermaharajalela di muka bumi dengan membuat kerosakan. (asy- Syu’araa: 183)
lDan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (ar-Rahman: 9).
Soalnya apakah masih wujud sistem IEF menurut syariah (al-Quran dan hadis) dalam urusan ekonomi dan kewangan dunia, waima dalam negara-negara Islam dan syarikat serta badan korporat yang dimiliki serta ditadbir urus oleh umat Muslim sendiri?
Kerangka kewangan Islam kata Profesor Ekonomi Universiti Sultan Qaboos, Oman, Prof. Dr. Masudul Alam Choudhury, adalah bersifat universal, unik dan kekal dari dulu, kini dan selamanya.
“Tetapi sistem ekonomi liberal dari buku yang berteraskan logikal (akal) mengguna metodologi individu untuk kepentingan individu kelompok,” katanya.
Menurut Dr. Choudhury, fenomena kewangan dan ekonomi dunia nyata kini adalah gabungan realiti, logikal, neutralise dan budaya sekitar yang bercorak individu materialistik.
Beliau yang juga penyandang Kerusi Sarjana Antarabangsa dalam IEF Universiti Trisakti, Jakarta di Indonesia itu bagaimanapun menegaskan, sistem IEF adalah konsep dan proses mendisiplinkan hidup manusia dan sistem dunia keseluruhannya.
“Ini kerana sistem IEF berhubung terus dengan sunatullah, sama ada dalam bentuk metodologi, epistemologi mahu pun pedagogi. Ia ciptaan Allah yang Maha Tahu keperluan manusia,” ujarnya.
Dr. Choudhury berkata demikian ketika memperkatakan mengenai ‘Metodologi dan pedagogi dalam IEF’ pada Persidangan Meja Bulat di UKM, Bangi, Selangor pada 25 November lalu.
Persidangan sehari yang membincangkan mengenai kewangan dan ekonomi Islam di UKM itu membariskan 10 sarjana ekonomi Islam tempatan dan luar negara sebagai panel pembentang.
Malah metodologi dalam tadbir urus kewangan dan ekonomi Islam itu sendiri kata Dr. Choudhury lagi, adalah untuk memandu manusia mengendalikan anugerah yang Allah sedia untuk manusia dan alam jagat.
Sementara itu, Prof. Dr. Saiful Azhar Rosly dari Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF) pula berkata, apa yang wujud dan berlaku dalam sistem kewangan dan ekonomi dunia kini adalah konsep dominan pihak dan kuasa tertentu dalam segala bentuk urusan.
“Sedangkan dalam Islam tidak ada dominasi dalam segala urusannya sebaliknya menjadikan dinar emas sebagai asas berurusniaga.
“Sebab nilai sebenar mata wang atau mata wang yang tulen adalah yang berasaskan emas melalui dinar yang disebutkan dalam al-Quran,” katanya.
Malah kata Dr. Saiful lagi, yang menenggelamkan lagi sistem IEF sama ada tempatan mahupun peringkat global adalah berpunca daripada umat Islam sendiri.
Menurutnya, sarjana IEF Muslim realitinya adalah ‘manusia dua alam’. Mereka mengajar dan banyak membuat penyelidikan serta berteori tetapi tidak berpengalaman dalam urusan korporat kewangan mahu pun ekonomi secara praktikal.
Namun, apabila berada dalam sektor korporat kewangan kata beliau, segala teori, falsafah dan hasil kajian hilang, sekali gus turut melenyapkan kesarjanaan yang mereka tonjolkan sebelumnya.
“Mereka bijak berteori tetapi dalam praktikal lain pula yang mereka lakukan, maka wujudlah ‘manusia dua alam’ di kalangan sarjana,” katanya yang membincangkan tajuk Ekonomi Islam Malaysia.
Sebab itu Imam Al-Ghazali tambah Dr. Saiful menyebut, sebab dilema dalam bisnes adalah gandingan melibatkan soal akal, al-Quran, Sunnah dan syaitan secara serentak untuk dipilih oleh manusia.
Bagaimanapun menurut beliau, fitrah mendorong manusia lebih terarah kepada akal dan syaitan dalam membuat pilihan.
Katanya, empat faktor penting paling asas dalam fenomena ekonomi Islam yang ada di Malaysia adalah pengajian ekonomi Islam, kewangan Islam, dinar, hab halal, zakat dan wakaf tunai perlu diperhebatkan jika mahu mendaulatkan IEF.
Namun berdasarkan urusan kewangan dan ekonomi dunia dulu dan kini, Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali dari Unit Perancangan Ekonomi Menteri di Jabatan Perdana Menteri mempersoalkan, apakah IEF hanya sesuai menjadi alternatif dalam menangani krisis ekonomi sahaja.
Menurutnya, IEF disebut-sebut sebagai penyelesai krisis kewangan kini, membuktikan ia adalah sistem yang paling berkesan yang relevan sepanjang masa dalam menjamin keadilan semua manusia.
“Namun adakah akan wujud kualiti dan ketanggungjawaban pelaksanaan IEF jika manusia itu sendiri tidak ada keilmuan ekonomi dan Islam dalam urus tadbirnya,” tanya beliau lagi.
Dalam merealisasikan IEF dalam negara kita sendiri, kata Dr. Noor Azlan, timbul masalah apabila wujud dua nakhoda untuk mengendalikan sebuah kapal.
“Sebenarnya ada konflik besar dalam soal merancang ekonomi dan kewangan ‘Islam’ negara, sebab itulah berlaku jurang taraf hidup dan pendapatan perkapita yang tinggi di beberapa negeri,” jelasnya.
Mengupas mengenai ‘Ekonomi Malaysia: pencapaian lalu dan cabaran akan datang’ beliau berkata, sistem kewangan dan ekonomi negara kita sekarang adalah super dalam kelompok ASEAN tetapi tidak untuk tahun 2020 dan di peringkat global.
Dalam pada itu, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UKM, Prof. Madya Syed Ghazali Wafa Syed Adwan Wafa berkata, pembangunan institusi sektor kebajikan tidak boleh dikesampingkan dalam merancang dan melaksanakan sesebuah sistem ekonomi.
Sektor kebajikan menurut beliau, mesti diberi keutamaan dalam pembangunan dan peranannya perlu diberi perincian sebagaimana yang diberikan pada sektor awam dan swasta.
Institusi zakat, wakaf dan takaful mesti diperhebatkan bagi mengimbangi segala cabaran dalam kewangan dan ekonomi global, katanya apabila berhujah mengenai pembangunan institusi sektor kebajikan dalam sistem ekonomi negara dalam zakat, wakaf dan takaful.
“Dalam Islam, peranan sektor kebajikan yang boleh dimainkan institut zakat, wakaf dan takaful menjadi keutamaan secara relatif sebagaimana yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah,” jelasnya.
Ini kerana menurut Syed Ghazali Wafa, institut zakat, wakaf dan takaful Islam bukan sahaja boleh mengimbangi cabaran global malah akan mewujudkan masyarakat yang tidak bergantung kepada kerajaan dengan keadilan dapat dinikmati oleh yang berhak.
(Utusan Malaysia)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Friday, 21 November 2008

Pelan mantapkan kewangan Islam


WALAUPUN industri kewangan Islam berkembang pantas, namun saiznya masih terlalu kecil berbanding saiz potensi pasarannya dan beberapa pelan kerja umum perlu dilaksanakan untuk menempatkan semula industri berkenaan.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, berkata kerajaan menggariskan beberapa pelan kerja bagi menempatkan semula industri kewangan berkenaan bagi memastikan ia dapat diperluaskan kepada satu bilion umat Islam di seluruh dunia.

Katanya, satu halangan utama terhadap pertumbuhan kewangan Islam ialah kurangnya kesedaran di kalangan orang ramai mengenai mod alternatif perbankan, insurans dan pelaburan Islam dan pemain industri itu perlu terus berurusan dan mendidik orang ramai bagi menangani masalah ini.

“Kewangan Islam juga memerlukan penyelidikan dan kajian lebih lanjut dengan melaksanakan wacana di semua peringkat dan perlu membabitkan pengawal selia, pengamal dan ahli akademik.
“Selain itu, pelaburan dalam modal insan juga perlu dipertingkatkan. Ini kerana, kekurangan pengetahuan mengenai kewangan Islam sedikit sebanyak mempunyai kaitan besar terutama dalam menyediakan pekerja pakar yang berkelayakan,” katanya menyampaikan ucaptama di majlis perasmian Forum Kewangan Islam Kuala Lumpur 2008 (KLIFF 2008) di Kuala Lumpur.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Peluang sistem kewangan Islam berkembang

Oleh Mohamad Sofee Razak
(HarianMetro)
KRISIS kewangan kapitalis global yang bertunjangkan mekanisme riba, tekanan faedah berganda dan penindasan kini sedang melumpuhkan sektor perbankan dan ekonomi Amerika Syarikat (AS), Eropah dan beberapa negara dalam sekelip mata, sedang usaha pemulihannya masih buntu serta belum ada tanda ekonomi beransur pulih.

Dalam masa sama episod hitam itu secara relatifnya membuka mata masyarakat dunia kepada potensi sebenar, survival serta kejayaan sistem kewangan Islam yang dilaksanakan di Malaysia dan beberapa negara Islam di seluruh dunia dalam menangani krisis ekonomi.

Inilah masa dan medan terbaik bagi negara Islam memperkukuhkan struktur dan produk kewangan Islam mereka serta mengenengahkannya kepada dunia sebagai pilihan utama kaedah pemulihan ekonomi global.

Kemampuan sistem perbankan Islam tumbuh 15 peratus setahun mencerminkan ia bakal menjadi peneraju pasaran kewangan antarabangsa dengan cirinya tersendiri melawan arus deras institusi riba kapitalis. Sistem kewangan Islam bersifat kurang risiko dan lebih kepada amalan perkongsian keuntungan di samping mampu melindungi sistem kewangan itu daripada krisis kewangan global seperti sekarang.
Hakikatnya institusi kapitalis riba global sedang menuju kemelesetan dan pendokongnya bakal berdepan gelombang kemuflisan terbesar dalam sejarah yang membuka peluang kepada sistem kewangan Islam diterjemahkan kepada masyarakat dunia keseluruhannya.
Islam sangat mementingkan kesejahteraan umat dan memerangi segala bentuk sistem atau struktur berteraskan riba yang memudaratkan kehidupan manusia. Firman Allah, bermaksud, “Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba jika kamu benar-benar beriman, sekiranya kamu tidak meninggalkannya, isytiharlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya,” (Al-Baqarah: 278- 279).

Oleh itu, krisis dihadapi AS dan Eropah kini membuktikan sistem konvensional semasa berteras riba mempunyai banyak kelemahan dan ketidakseimbangan berbanding sistem kewangan Islam yang bebas riba. Ia dilihat semakin kukuh dan mampu bertahan dalam apa jua keadaan ketika dunia bergelut zaman meleset dan pergerakan ekonomi perlahan serta tidak berdaya saing, dijangka bakal mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara maju.

Ramai sarjana mengakui kesan positif krisis ekonomi dunia kini kepada sistem kewangan Islam yang berdaya tahan tinggi serta mempunyai pelan dan dana jangka panjang seperti institusi zakat, wakaf, baitul mal, sedekah, hibah dan sebagainya di samping inovasi dalam produk ekonomi Islam.

Malah, ini menjadi petunjuk kepada institusi kewangan dan perbankan konvensional supaya mencontohi sistem perbankan Islam berdasarkan keupayaannya yang terbukti berjaya.

Nilai keseluruhan aset kewangan Islam mencapai AS$1 trilion (RM3.52 trilion), malah turut dipraktikkan di lebih 75 negara, termasuk di negara yang didominasi masyarakat bukan Islam.

Sejak lima tahun lalu, pusat kewangan antarabangsa dilihat mula mempraktikkan sistem berkenaan, termasuk beroperasi di London, Singapura dan Hong Kong.

Antara produk utama dihasilkan daripada kewangan Islam adalah Sukuk dan Malaysia adalah pasaran terbesar produk berkenaan dengan bon keseluruhan bernilai RM211.2 bilion.

Ini kejayaan yang sangat baik dan perlu dipertahankan pada masa hadapan serta berusaha menambahkan lagi nilainya.

Mungkin ada hikmahnya terhadap apa yang berlaku kerana masyarakat dunia mula membuka mata kepada kelebihan dan kewibawaan perbankan Islam.

Diharapkan dengan perkembangan memberangsangkan di negara kita, banyak negara di Asia Barat akan melabur di sini kerana mereka sudah hilang keyakinan kepada pasaran dan situasi ekonomi di Barat.

Dalam menangani krisis kewangan pada 1997, Malaysia bernasib baik kerana mempunyai kepemimpinan yang bijak, berani dan berwawasan untuk melaksanakan langkah drastik, termasuk mengawal tukaran asing terpilih yang berjaya menghalang berlakunya kesan kitaran ganas ke atas ekonomi dan sosial negara kita.

Tambahan pula, industri perkhidmatan kewangan Islam seluruh dunia dijangka bernilai AS$2.8 trilion (RM9.57 trilion) menjelang 2010 nanti.

Menurut Pengarah Unit Perbankan dan Kewangan Universiti Monash (Malaysia), Profesor Bala Shanmugam, jangkaan itu dibuat oleh Badan Perkhidmatan Kewangan Islam Malaysia dan Bank Pembangunan Islam Arab Saudi bersandarkan kepada semakin banyak negara dan institusi kewangan global menyediakan perkhidmatan dan produk kewangan Islam pada masa ini.

Iklim ekonomi dan penyertaan yang semakin bertambah dalam industri itu membuka peluang kepada Malaysia dan negara Islam lain menjadi peneraju utamanya.

Industri global pula kini bernilai sekitar AS$531 bilion (RM1.816 trilion), menunjukkan penerimaan menyeluruh terhadap produk kewangan Islam.

Peserta sektor kewangan Islam tempatan juga bersedia untuk memasuki industri kewangan Islam antarabangsa berikutan penerimaan positif masyarakat global.

Langkah untuk meningkatkan kesedaran terhadap perkhidmatan kewangan Islam semakin dipertingkatkan kepada masyarakat Islam dan bukan Islam, termasuk mendedahkan umum kepada aktiviti pasaran modal Islam serta perniagaan takaful yang berkembang pesat.

Kerajaan konsisten mempelbagaikan konsep terbitan nota kewangan Islam sedia ada daripada berasaskan bai inah dan ijarah kepada murabahah yang mendapat sambutan. Dengan menerbitkan nota kewangan Islam menerusi struktur itu yang digunakan secara meluas di Timur Tengah terutamanya, ia boleh menyediakan platform bagi pelabur baru untuk melabur dalam kertas-kertas pembiayaan Islam dalam pasaran Malaysia.

Sebagai sebahagian daripada inisiatif yang dikaitkan dengan pasaran kewangan Islam global, instrumen itu akan dipromosikan ke pasaran kewangan antarabangsa dari semasa ke semasa.

Sambil dunia memperakui pentingnya membangunkan produk lindung nilai Islam dalam pasaran kewangan Islam untuk menangani risiko, Malaysia bangun memperkenalkan perjanjian derivatif Islam global bagi mendokumenkan transaksi derivatif Islam yang dimulakan bank pusat dan dipacu industri kewangan menerusi pakatan serta kerjasama bijak.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Kukuhkan kewangan Islam


Krisis kewangan kapitalis global yang bertunjangkan mekanisme riba, tekanan faedah berganda dan penindasan ala sistem perbankan rimba, kini sedang melumpuhkan sektor perbankan dan ekonomi Amerika Syarikat (AS), Eropah dan beberapa buah negara lain dalam sekelip mata sahaja. Usaha-usaha pemulihannya masih buntu serta belum ada tanda-tanda ekonomi beransur pulih kembali. Dalam masa yang sama episod hitam itu secara relatifnya telah membuka mata masyarakat dunia kepada potensi sebenar, survival serta kejayaan sistem kewangan Islam yang dilaksanakan di Malaysia dan beberapa negara Islam lain di seluruh dunia dalam menangani krisis ekonomi.
Ini adalah masa dan medan terbaik kepada negara-negara Islam memperkukuhkan struktur dan produk kewangan Islam mereka dan dalam masa yang sama mengetengahkannya kepada dunia sebagai alternatif dan pilihan utama kaedah pemulihan ekonomi global. Kemampuan sistem perbankan Islam tumbuh 15 peratus setahun mencerminkan ia bakal menjadi peneraju pasaran kewangan antarabangsa dengan ciri-cirinya yang tersendiri melawan arus deras institusi kapitalis-riba global. Sistem kewangan Islam bersifat kurang risiko dan lebih kepada amalan perkongsian keuntungan, di samping mampu melindungi sistem kewangan itu daripada krisis kewangan global seperti yang berlaku sekarang.
Pada hakikatnya institusi kapitalis-riba global sedang menuju kemelesetan dan pendokongnya bakal berdepan dengan gelombang kemuflisan terbesar dalam sejarah yang membuka peluang kepada sistem kewangan Islam diterjemahkan kepada masyarakat dunia keseluruhannya. Islam juga sangat mementingkan kesejahteraan umat dan sangat memerangi segala bentuk sistem atau struktur yang berteraskan riba yang memudaratkan kehidupan manusia.
Firman Allah, bermaksud, "Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba jika kamu benar-benar beriman, sekiranya kamu tidak meninggalkannya, isytiharlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya," (Al-Baqarah: 278- 279).
Oleh itu, krisis yang dihadapi di AS dan Eropah hari ini telah menampak dan membuktikan sistem konvensional semasa yang mesra riba seperti sedang diamalkan ketika ini mempunyai begitu banyak kelemahan, ketempangan dan ketidakseimbangan. Keadaan ini berbeza dengan sistem kewangan Islam yang bebas riba dilihat semakin kukuh, mantap dan mampu bertahan dalam apa jua keadaan di kala dunia sedang mendepani zaman meleset.
Begitu juga dalam keadaan pergerakan ekonomi yang masih perlahan dan tidak berdaya saing, dijangka bakal mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia termasuklah negara maju seperti Jepun dan sebagainya.
Ramai sarjana mengakui kesan positif krisis ekonomi dunia kini kepada sistem kewangan Islam berdaya tahan tinggi serta mempunyai pelan dan dana jangka panjang seperti institusi zakat, wakaf, baitulmal, sedekah, hibah dan sebagainya di samping beberapa inovasi dalam produk ekonomi Islam. Ini menjadikan sistem kewangan Islam secara asasnya tidak menerima kesan langsung daripada krisis yang berlaku berdasarkan ciri-cirinya yang tersendiri seperti kurang risiko, adil dan amalan perkongsian keuntungan dalam segala aspek. Malah, ini menjadi petunjuk kepada institusi kewangan dan perbankan konvensional lain wajar mencontohi sistem perbankan Islam berdasarkan keupayaannya yang terbukti berjaya.
Nilai keseluruhan aset kewangan Islam mencapai lebih AS$1 trilion (RM3.52 trilion), malah turut dipraktikkan di lebih 75 negara seluruh dunia, termasuk di negara yang didominasi masyarakat bukan Islam. Sejak lima tahun lalu, pusat kewangan antarabangsa dilihat mula mempraktikkan sistem berkenaan termasuk yang beroperasi di London, Singapura dan Hong Kong. Antara produk utama yang dihasilkan daripada kewangan Islam adalah Sukuk dan Malaysia adalah pasaran terbesar produk berkenaan dengan bon keseluruhan bernilai RM211.2 bilion. Ini adalah kejayaan yang sangat impresif dan perlu dipertahankan pada masa hadapan serta berusaha menambahkan lagi nilainya.
Melabur
Mungkin ada hikmahnya terhadap apa yang berlaku kerana masyarakat dunia jelas nampak kelebihan dan kewibawaan perbankan Islam dan adalah diharapkan agar dengan perkembangan yang memberangsangkan di negara kita, banyak negara di Asia Barat akan mula melabur di sini kerana mereka sudah hilang keyakinan kepada pasaran dan situasi ekonomi di negara Barat.
Ini adalah kerana, dalam menangani krisis kewangan teruk pada 1997, Malaysia bernasib baik kerana mempunyai kepimpinan yang bijak, berani dan berwawasan untuk melaksanakan langkah-langkah yang drastik termasuk mengawal tukaran asing terpilih yang berjaya menghalang berlakunya kesan kitaran ganas ke atas ekonomi dan sosial negara kita.
Tambahan pula, industri perkhidmatan kewangan Islam seluruh dunia dijangka bernilai AS$2.8 trilion (RM9.57 trilion) menjelang tahun 2010 nanti. Jangkaan itu dibuat oleh Badan Perkhidmatan Kewangan Islam Malaysia dan Bank Pembangunan Islam Arab Saudi bersandarkan kepada semakin banyak negara dan institusi kewangan global menyediakan perkhidmatan dan produk kewangan Islam pada masa ini.
Iklim ekonomi dan penyertaan yang semakin bertambah di dalam industri ini membuka peluang kepada Malaysia dan negara Islam lain menjadi peneraju utamanya.
Industri kewangan global Islam pula telah berkembang dengan begitu cepat, menunjukkan penerimaan menyeluruh terhadap produk kewangan Islam. Peserta sektor kewangan Islam tempatan juga bersedia untuk memasuki industri kewangan Islam antarabangsa berikutan penerimaan positif masyarakat global. Langkah untuk meningkatkan kesedaran terhadap perkhidmatan kewangan Islam semakin dipertingkatkan kepada masyarakat Islam dan bukan Islam, termasuk dengan mendedahkan umum kepada aktiviti pasaran modal Islam serta perniagaan takaful yang semakin berkembang pesat.
Kerajaan konsisten mempelbagaikan konsep terbitan nota-nota kewangan Islam sedia ada daripada berasaskan Bai Inah dan Ijarah ke Murabahah yang cukup berjaya dan mendapat sambutan. Dengan menerbitkan nota-nota kewangan Islam menerusi struktur itu yang digunakan secara meluas di Asia Barat terutamanya, ia boleh menyediakan satu platform bagi pelabur baru untuk melabur dalam kertas-kertas pembiayaan Islam dalam pasaran Malaysia sekali gus mempelbagaikan pangkalan pelabur.
Sebagai sebahagian daripada inisiatif yang dikaitkan dengan pasaran kewangan Islam global, instrumen ini akan dipromosikan ke pasaran kewangan antarabangsa dari masa ke semasa.
Sambil dunia memperakui pentingnya membangunkan produk-produk lindung nilai Islam dalam pasaran kewangan Islam untuk menangani risiko, Malaysia bangun memperkenalkan perjanjian Derivatif Islam global bagi mendokumenkan transaksi derivatif Islam yang dimulakan oleh bank pusat dan dipacu oleh industri kewangan menerusi pakatan serta kerjasama bijak. Inisiatif terbukti dapat memperbaiki amalan pengurusan risiko, pengurusan imbangan pembayaran, meningkatkan kecekapan menggerakkan dana dan meningkatkan keupayaan perbankan pelaburan institusi perbankan Islam di peringkat global.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Kukuhkan kewangan Islam: Ke arah kestabilan kewangan sejagat


KUALA LUMPUR 20 Nov. - Usaha perlu dilakukan untuk terus membina kekukuhan kewangan Islam dan memantapkan struktur sokongannya dalam memastikan ia terus menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan sejagat.
Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata, tindakan itu perlu dilaksanakan bagi menghadapi sistem kewangan antarabangsa yang semakin mencabar.
Beliau menjelaskan, pertumbuhan pesat dalam kewangan Islam adalah berpunca daripada minat yang tinggi daripada masyarakat Islam dan bukan Islam.
''Ini (minat yang tinggi) tidak akan terjadi sekiranya kewangan Islam tidak berupaya untuk memenuhi keperluan pasaran yang pelbagai dan juga tidak kompetitif daripada produk kewangan lain,'' katanya.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran Persidangan Institut Kewangan Antarabangsa (IIF) dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSB), di sini hari ini.
Persidangan satu setengah hari itu telah di anjurkan oleh IIF dan IFSB manakala BNM adalah tuan rumah kepada majlis berkenaan.
Zeti berkata, pasaran kewangan Islam, secara tidak langsung boleh menerima impak daripada kegawatan kewangan semasa seperti mana yang pernah berlaku pada 1997 hingga 1998.
Beliau berkata, dalam usaha menghadapi ke arah pertumbuhan pesat kewangan Islam, hala tuju strategik industri untuk ke hadapan perlu disertakan dengan kecekapan pelaksanaan regim perundangan, kawal selia dan penyeliaan, termasuk mengadakan rangka kerja pengurusan dan pencegahan krisis.
Beliau berkata, ketika kekuatan dan peluangnya diiktiraf, ciri-ciri asas kewangan Islam perlu dipelihara untuk membolehkannya mengekalkan daya tahan dan kestabilan.
Menurut Zeti, dalam usaha membolehkan kewangan Islam disepadu dengan sistem kewangan antarabangsa, asas sistem kewangan tersebut perlu mantap.
Katanya, penggabungan tersebut akan membentuk sistem kewangan Islam yang lebih kebal untuk menghadapi persekitaran global yang lebih mencabar.
Beliau berkata, terdapat dua dimensi penting dalam membuat penilaian terhadap kemampuan sistem kewangan Islam sedia ada untuk menghadapi ujian daripada krisis kewangan dan keduanya, potensi risiko yang bakal dihadapi dalam persekitaran krisis.
Katanya, dengan menerima pakai ciri-ciri penting dan objektif Syariah secara sepenuhnya dan juga amalannya yang sebenar, daya ketahanan sistem kewangan Islam dapat di perkukuhkan.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Monday, 17 November 2008

Kewangan Islam alternatif berdaya maju kepada kewangan konvensional - Raja Nazrin


KUALA LUMPUR 17 Nov. — Krisis kewangan semasa menyediakan peluang untuk kewangan Islam menawarkan akternatif berdaya maju kepada kewangan konvensional dengan menawarkan para pelabur dengan kelas aset lain dan pasaran yang lebih stabil, titah Raja Muda Perak Raja Nazrin Shah.
Baginda bertitah banyak yang diperkatakan sejak kebelakangan ini mengenai kewujudan order ekonomi antarabangsa yang berdaya maju.
“Beberapa pemimpin dunia menggesa supaya dilaksanakan Bretton Woods II (pengurusan kewangan yang diperkenalkan selepas Perang Dunia II). Wujud konsesus yang semakin meningkat bahawa kapatilisme yang tidak dikawal atur yang telah menjurus kita menghadapi krisis ini memerlukan penyusunan semula bagi menyediakan pemulihan dan kestabilan terhadap sistem kewangan.
“Kekuatan kewangan Islam berasal daripada perinsip syariah, yang juga merupakan prinsip perniagaan yang kukuh.
“Sistem syariah memerlukan transaksi kewangan yang disertai aktiviti pendasar yang peroduktif yang sekali gus menyediakan hubungan rapat antara kewangan dan aliran produktif,” titah baginda semasa melancarkan “Buku Panduan Pasaran Sukuk Malaysia — Panduan Anda Kepada Pasaran Modal Islam Malaysia,” di sini hari ini.
Raja Nazrin bertitah prinsip-prinsip syariah mencegah aktiviti levaraj dan spekualtif kewangan yang berlebihan yang sekaligus melindungi pihak-pihak yang terlibat daripada terlalu terdedah kepada risiko.
“Adalah baik untuk membuat spekulasi mengenai ke tahap mana krisis kewangan boleh dihindarkan, atau sekurang-kurangnya impaknya dapat dikurangkan, andai prinsip-prinsip kewangan Islam diamalkan secara meluas,” katanya.
Baginda bertitah kini sudah wujud kesedaran dan minat yang lebih mendalam di kalangan komuniti kewangan dunia terhadap merit kewangan Islam.
Raja Nazirn bertitah permintaan terhadap produk kewangan Islam dalam pasaran global juga semakin meningkat, melebihi bekalannya.
Raja Nazrin berkata sejak kebelakangan ini, “kami menyaksikan peluasan pesat industri perkhidmatan kewangan Islam.” “Hari ini, kewangan Islam merupakan komponen yang semakin diterima dalam sistem kewangan global.
“Pembabitan terus Malaysia dalam pembangunan kewangan Islam telah mengubah landskap kewangan secara signifikan di peringkat tempatan dan antarabangsa, menjadikan Malaysia sebagai pemimpin dalam perlumbaan antarabangsa menjadi pusat kewangan Islam,” katanya.
Beliau berkata semangat bertenaga serta dinamisme sistem kewangan Islam Malaysia hari ini dicerminkan menerusi inovasi produk berterusan, kepelbagaian institusi kewangan Islam, kawal aturan komprehensif dan infrastruktur perundangan, selain kesediaan bakat dan kepakaran kewangan Islam.
Raja Nazrin bertitah pasaran modal Islam di Malaysia hari ini menawarkan rangka produk borongan dan runcit yang luas seperti saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, dana unit amanah Islam, dana dagangan pasaran Islam, pelaburan amanah hartanah yang mematuhi prinsip syariah, produk berstruktur dan derivatif.
“Produk-produk kewangan bertaraf dunia ini tersedia dalam mata wang ringgit dan bukan ringgit,” katanya.
Mengenai sukuk, beliau berkata Malaysia tidak sahaja mencipta produk industri yang “pertama”, malah berjaya membangunkan pasaran yang kukuh dan mudah tunai yang banyak.
“Kita boleh berbangga kerana mempunyai pasaran sukuk terbesar dan paling inovatif di dunia.
“Pada akhir 2007, jumlah sukuk dari Malaysia berjumlah RM213 bilion (AS$62 bilion), menyumbang 68.9 peratus daripada keseluruhan sukuk global” katanya.
Pada tahun yang sama, Raja Nazrin bertitah sukuk terbesar dunia, berjumlah RM15 bilion (AS$5 bilion) dikumpul dalam pasaran sukuk Malaysia.
“Berikutan liberalisasi peraturan pentadbiran tukaran asing, beberapa bank pembangunan luar, agensi kuasi asing dan perbadanan multinasional sudah menyertai perbadanan-perbadan tempatan dalam meneroka pasaran sukuk tempatan untuk mendapatkan dana,” katanya.
Baginda bertitah pertumbuhan pesat pasaran sukuk sungguh menyakinkan.
“Sebagai perintis, Malaysia telah menetapkan standard dan menawarkan kepimpinan menerusi teladan bagi banyak perkara,” titah baginda.
Raja Nazrin bertitah buku panduan oleh RAM Ratings itu berperanan sebagai panduan kepada institusi dan profesional, terutama komuniti antarabangsa yang berminat untuk mengambil peluang sepenuhnya terhadap pasaran modal Malaysia kerana mewujudkan dan melaksanakan transaksi dalam sukuk.
— BERNAMA
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Monday, 10 November 2008

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah. Menimbang :
a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan pedoman.
Mengingat :
  1. Firman Allah SWT, antara lain:
  • Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’ [4]: 2).
  • “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
  • “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
  2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
  • “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
  • “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).
  • “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
  3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
  • “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).
  4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
  • “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
  • “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).
  • “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).
  • “Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash).
  • “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).
  • “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
  5. Kaidah fiqh:
  • “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
  • “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”
  • “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan:
1. Pendapat para ulama, antara lain:
 • Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).
 • Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).
 • Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’ ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min al-Islami, h, 83).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
 • a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
 • b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.
Kedua : Ketentuan Hukum
 • 1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 • 2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
Ketiga : Ketentuan Akad
1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong¬ menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 • a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 • b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 • c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 • d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’
 • 1. Dalam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 • 2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, مؤمّن/متبرَّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’- مؤمّن/متبرِّع).
 • 3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Kelima : Pengelolaan
 • 1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
 • 2. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’.
 • 3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
Keenam : Surplus Underwriting
 • 1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  • a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.
  • b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
  • c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Ketujuh : Defisit Underwriting
 • 1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
 • 2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’.
Kedelapan : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Maret 2006 / 23 Shafar 1427 H
DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,
DR. KH. M.A Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Apa yang dimaksudkan dengan Takaful


PENGENALAN TAKAFUL
TAKAFUL berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud ‘saling menjamin’ atau joint guarantee. Ia boleh digambarkan sebagai satu perjanjian antara sekumpulan peserta yang bersetuju untuk saling menjamin mana-mana ahli dalam kumpulan itu yang ditimpa kerugian tertentu.
Konsep takaful ini sudah pun wujud pada asasnya sejak sebelum zaman Islam lagi. Pada masa itu, ia dikenali sebagai sistem ‘aqila’ (tanggungjawab bersama) yang dipelopori oleh kaum-kaum Arab pada waktu itu.
Takaful yang dikenali sekarang beroperasi sebagai satu jenis perniagaan (tijari), dan ia berlandaskan prinsip Syariah, iaitu tiada unsur riba, perjudian atau ketidakpastian dalam kontrak dan pengendalian perniagaan takaful itu.
Dalam kontrak takaful, peserta bersetuju untuk menderma sebahagian daripada caruman mereka untuk membantu peserta-peserta lain yang menghadapi kesulitan/kerugian tertentu (ini di kenali sebagai tabarru’). Ia merangkumi unsur perkongsian tanggungjawab, saling menjamin dan melindung sesama mereka. Ini merupakan teras kepada sistem takaful yang menjadikan unsur ketidaktentuan dibenarkan dalam kontrak takaful.
APA YANG MEMBEZAKAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS
Pada kacamata seseorang yang bukan dari bidang ini, dia akan melihat tiada perbezaan antara kedua-dua sistem tersebut. Selepas diteliti, pada asasnya perbezaannya hanyalah satu, iaitu sistem takaful berlandaskan prinsip Syariah. Akan tetapi, jika diselidiki lebih mendalam, ternyata ada banyak perbezaan antara dua sistem ini. Perbezaan-perbezaan ini boleh dikategorikan seperti berikut:
1. KONTRAK YANG DIGUNAPAKAI:
Dalam sistem takaful, kontrak yang digunapakai ialah gabungan kontrak tabarru’ (derma) dan agensi (wakalah) atau kontrak berkongsi keuntungan (mudharabah). Kontrak dalam insurans pula ialah kontrak pertukaran (jual dan beli) antara penanggung insurans dengan pelanggan (pihak yang diinsuranskan).
2. TANGGUNGJAWAB PEMEGANG
POLISI:
Peserta takaful membuat caruman ke dalam skim dan saling menjamin sesama sendiri dalam skim ini. Di bawah sistem insurans, pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insurans.
3.LIABILITI PENGENDALI TAKAFUL / PENANGGGUNG INSURANS:
Pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar manfaat daripada kumpulan wang para peserta. Risiko tidak berpindah dari peserta kepada pengendali takaful. Walau bagaimana pun, sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang para peserta tersebut, pengendali takaful diwajibkan oleh Bank Negara Malaysia memberi pinjaman (tanpa faedah) untuk menampung kekurangan berkenaan. Manakala insurans, penanggung insurans bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti dijanjikan dan ini akan dibayar kepada pelanggan dari wang asetnya.
4. PELABURAN KUMPULAN WANG:
Caruman yang diterima akan hanya dilaburkan dalam instrumen yang memenuhi kehendak Syariah. Bagi syarikat insurans, tiada sebarang sekatan dalam jenis pelaburan yang dibolehkan, selain sekatan yang dikenakan untuk tujuan kehematan.
Di Malaysia, industri takaful bermula sejak tahun 1985 lagi, dengan tertubuhnya Syarikat Takaful Malaysia Bhd. Ia adalah anak syarikat Bank Islam Malaysia Berhad. Sehingga kini, terdapat sembilan syarikat pengendali takaful yang sudah diberi lesen oleh Bank Negara Malaysia. Pada tahun 2005, penembusan pasaran atau market penetration industri takaful di Malaysia hanyalah 5.6 peratus, berbanding 38.7 peratus untuk industri insurans. Ini menunjukkan bahawa industri takaful mempunyai potensi yang amat luas yang perlu diterokai.
Perlu diingatkan bahawa ada perbezaan business model yang digunapakai oleh pengendali takaful di Malaysia kini. Dua model yang dikenali ialah ‘Model Mudharabah’ atau profit/surplus sharing dan ‘Model Wakalah’ atau agency. Pengendali yang menggunakan model mudharabah tidak memerlukan perkhidmatan ejen atau wakil untuk menjual produknya, tetapi menggunakan kakitangan syarikat untuk memasarkan produk-produknya. Model wakalah menggunakan perkhidmatan ejen atau wakil takaful untuk memasarkan produk-produknya. Terpulanglah kepada pelanggan untuk memilih produk atau syarikat yang disenangi.
(Utusan Malaysia, 9-4-08)
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com