Terkini

Wednesday, 31 December 2008

Peluang kerja banyak dalam perbankan Islam

KUALA LUMPUR 21 Dis. - Sektor perbankan Islam yang mengalami pertumbuhan pesat menawarkan peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk negara ini berikutan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hab kewangan Islam.
Ketua Sumber Manusia Standard Chartered Malaysia Bhd. (StanChart), Rahmat Roslan Hashim berkata, menyedari peluang tersebut, bank itu kini menempatkan dirinya di barisan hadapan dalam usaha mengambil dan melatih bakat-bakat sedia ada untuk sayap perbankan Islamnya.
Menurut beliau, pihaknya telah membangunkan Inisiatif Bakat Baru StanChart, iaitu program yang mengenal pasti universiti-universiti tempatan dan luar negara untuk mendapatkan sumber tenaga yang berpotensi.
Katanya, StanChart juga mengguna pakai pendekatan proaktif dalam mengenal pasti dan membangunkan bakat-bakat menerusi program pelatih pengurusannya.
''Ini adalah bagi menyokong bilangan tenaga kerja berpengetahuan dan mahir yang terhad dalam industri kewangan dan perbankan pada masa ini serta dijangka berlanjutan ke tahun-tahun mendatang," katanya kepada Utusan Malaysia, di sini baru-baru ini.
Rahmat berkata, StanChart sentiasa mengenal pasti mereka yang berpotensi untuk diberikan tanggungjawab dan peranan bersesuaian dalam bank.
Misalnya, ujar beliau, di bawah program perantis StanChart, pihaknya sudah melatih 64 orang sejak ia diperkenalkan pada tahun 2005.
Menurutnya lagi, program tersebut memberi latihan selama 12 bulan dan pendedahan semasa bekerja bagi menyediakan pelatihnya dalam bidang-bidang berkaitan.
''Kami meletakkan sasaran untuk mendapatkan 100 orang lulusan program ini untuk mengisi kekosongan dalam perbankan pengguna dan khidmat sokongan," ujarnya.
Rahmat berkata, menerusi program graduan antarabangsa StanChart (IGP) pula, ia akan membangunkan pekerja mahir dan berpengetahuan serta membantu lebih lagi kerjaya mereka dengan bank itu.
Katanya, graduan dari sebarang bidang dan mereka yang memiliki pengalaman kerja selama 24 bulan akan melalui program dua tahun, diikuti lebih banyak peluang kerjaya.
Pada awal tahun ini, kata beliau, StanChart memeterai memorandum persefahaman bagi membangunkan sumber manusia dengan Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Mara.
Di bawah perjanjian itu, ujarnya, pihak universiti akan mengenal pasti graduan berpotensi untuk mengikuti program perintis StanChart, sekali gus memastikan jaminan kerjaya kepada para graduan terbabit selain menyediakan tenaga kerja tetap bagi bank tersebut.
(Utusan Malaysia)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 25 December 2008

Persidangan Sukuk Global di Kuala Lumpur pada Januari 2009


GlobalPro Consulting akan menganjurkan Persidangan Sukuk Global pada 19-20 Januari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk maklumat lanjut sila layari laman web penganjur: www.globalpro.com.my

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Kepimpinan Syariah Dalam Membangun Sektor Riil (real sector) - Riawan AminKepimpinan Syariah Dalam Membangun Sektor Riil (real sector) - Riawan Amin

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Dialog Ekonomi Syariah - Potensi Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Sunday, 21 December 2008

Wasiat instrumen bijak pengurusan harta

WASIAT adalah instrumen dan mekanisma terbaik kepada pengurusan dan pentadbiran aset dalam Islam.

Tuntutan berwasiat tidak hanya kepada orang kaya dan berharta, malah orang miskin dan tidak berkemampuan perlu berwasiat sebelum menghembus nafas terakhir.

Persepsi bahawa wasiat hanya aplikasi pengurusan dan pentadbiran harta orang kaya dan gaya hidup mewah perlu diubah segera. Ini kerana wasiat disyariatkan kepada seluruh umat manusia, termasuk bukan Islam.

Sekitar tahun 1990-an, kita dikejutkan dengan laporan hampir RM30 bilion nilai aset umat Islam dibekukan dan tidak dituntut akibat kematian yang rata-ratanya tanpa wasiat di samping sistem pentadbiran dan pengurusan harta yang lemah.

Terkini kita digemparkan sekali lagi dengan hampir RM40 bilion nilaian semasa aset umat Islam di Malaysia yang tidak dituntut atas alasan sama.

Situasi genting itu berikutan kelalaian umat Islam mentadbir harta mereka menurut syariat dan kurangnya maklumat serta rendahnya kesedaran berwasiat.

Isu yang dianggap sensitif bagi sesetengah pihak dan dianggap tidak penting serta dipandang remeh sudah membelenggu umat Islam sejak dulu lagi hingga di zaman serba moden dan sofistikated ini.

Lantaran itu, ia turut mendapat perhatian serius Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak yang menggesa umat Islam agar mengambil berat dan tidak lagi memandang ringan mengenai pengurusan dan pentadbiran harta mereka iaitu melalui alternatif penyediaan wasiat ketika masih hidup lagi.

Islam menyediakan platform terbaik untuk mengurus dan mentadbir harta secara lebih bijaksana, namun ruang dan peluang berkenaan tidak digunakan sepenuhnya.

Jika umat Islam masih memandang remeh mengenai penyediaan wasiat ke atas harta di bawah milikan dan kawalan mereka, sudah tentu nilaian aset tidak dituntut umat Islam akan terus bertambah dan dibekukan.

Kelalaian itu amat tidak ekonomik dan amat merugikan negara. Seharusnya aset bernilai itu ditadbir dan diurus sebaik mungkin agar ia bermanfaat kepada pihak yang memerlukan atau boleh disalurkan terus ke arah perkembangan dan kemajuan Islam.

Menurut istilah syarak, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa wang, hutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. (Sayyid Sabiq, 1990)

Sebahagian fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan selepas pemberinya meninggal dunia.

Di sini, terdapat perbezaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh daripada hibah terjadi pada saat itu juga, yakni ketika pemberinya masih hidup sedangkan pemilikan yang diperoleh daripada wasiat hanya berlaku selepas kematian pewasiat itu.

Di samping itu, hibah berupa barang, sementara wasiat boleh berupa barang, hutang ataupun manfaat.

Legaliti dan legitimasi wasiat adalah berpandukan firman Allah s.w.t dalam surah Al-Baqarah, ayat 180 yang bermaksud: “Diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajipan atas orang yang bertakwa.”

Dalam sebuah hadis, dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang bermaksud: “Hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”

Ibnu Umar berkata: “Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah s.a.w mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.” (HR Bukhari dan Muslim).

Terdapat beberapa kelebihan jika kita membuat persediaan awal menyediakan wasiat sebagai satu daripada proses pengurusan dan pentadbiran aset di bawah kawalan dan milikan kita.

Ini adalah kerana ia dapat diselenggarakan dengan baik, cekap dan profesional dengan kos yang minimum.

Wasiat kita dapat diurus dan ditadbir oleh orang yang bertauliah seperti peguam dan ejen wasiat yang mempunyai kelayakan dalam mengendalikan segala urusan berkenaan wasiat merangkumi aspek dokumentasi, penyimpanan, pengurusan, pemeliharaan sehingga kepada urusan pelaksanaan wasiat jika berlaku kematian.

Proses tuntutan harta pusaka juga menjadi lebih cepat, mudah dan lancar dengan adanya wasiat yang sah. Ini sudah tentu dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan, perselisihan dan perebutan harta di kalangan waris yang berhak pada masa depan.

Di Malaysia terdapat agensi kerajaan seperti Amanah Raya Berhad (ARB) dan agensi swasta seperti Amanah Hibah dan Warisan MUKMIN yang menyediakan khidmat pengurusan dan pentadbiran wasiat secara profesional dan sistematik.

Kebiasaannya aset yang dilaporkan terpaksa dibekukan kerana tidak dituntut oleh pewaris berhak meliputi wang simpanan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), simpanan di koperasi dan bank, kereta, hartanah seperti rumah dan bangunan, simpanan saham amanah, insurans dan pelaburan saham syarikat.

Sekiranya keadaan itu tidak diberi perhatian sewajarnya, ia boleh memberi impak negatif kepada perkembangan ekonomi negara kerana aset berkenaan beku dan tidak dapat dimajukan sewajarnya.

Kerajaan perlu melakukan sesuatu bagi menerapkan kepentingan berwasiat dan semua pihak hendaklah peka mengenai mentadbir serta mengurus harta mereka melalui medium wasiat.

Untuk itu, di samping penyediaan wasiat melalui khidmat peguam dan ejen wasiat bertauliah, maklumat dan langganan khidmat itu boleh didapati melalui kaedah kursus gaya pos yang membekalkan buku dan cakera padat video (VCD).

(Berita Harian)


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com 
Islamic Unit Trusts Investment: www.islamic-invest-malaysia.com

Thursday, 18 December 2008

Maybank Islamic lancarkan kemudahan Pembiayaan Berjangka-i Musyarakah Mutanaqisah (MMTF-i)

KUALA LUMPUR 16 Dis. - Maybank Islamic Bhd. (Maybank Islamic) hari ini melancarkan kemudahan pembiayaan berasaskan Syariah yang baru, Pembiayaan Berjangka-i Musyarakah Mutanaqisah (MMTF-i) yang dikhususkan untuk pelanggan korporat dan perniagaan.
Maybank Islamic dalam satu kenyataan berkata, MMTF-i adalah kemudahan pembiayaan untuk pembelian aset dan pembiayaan semula hartanah atas tanah, loji dan mesin, kapal-kapal dan kenderaan komersial.
Maybank Islamik berkata, MMTF-i disasarkan menyumbang antara 10 hingga 15 peratus kepada portfolio pembiayaan Maybank Islamic bagi tahun kewangan depan.
''Sehingga kini, Maybank Islamic mempunyai lebih RM8.2 bilion pembiayaan yang belum dijelas oleh sektor perniagaan," katanya lagi.
Kontrak untuk MMTF-i berdasarkan prinsip-prinsip Islam Musyarakah Mutanaqisah atau konsep perkongsian yang semakin berkurangan.
Para pelanggan yang bakal mengambil pembiayaan itu akan memeterai Perjanjian Pemilikan Bersama Musyarakah Mutanaqisah dengan Maybank Islamic untuk bersama-sama membeli dan memilik aset itu.
Bank itu akan memajakkan aset sahamnya kepada pelanggan manakala pelanggan berkenaan perlu membayar bayaran bulanan yang terdiri daripada sewa dan pembelian untuk mengambil alih sebahagian daripada aset dari bank.
Pemilikan hartanah itu akan berlaku secara berperingkat-peringkat dan pembiayaan hanya selesai apabila pelanggan tersebut memiliki 100 peratus hartanah itu.
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya, Ibrahim Hassain berkata, "Kami berasa bangga dapat menawarkan kemudahan alternatif ini sebagai melengkapi Pembiayaan Berjangka-i sedia ada untuk pelanggan menguruskan pembelian aset dan pembiayaan semula."
Menurutnya, konsep Musyarakah Mutanaqisah diterima secara global dan ditawarkan untuk pelanggan tempatan dan asing.
''Pengenalan kemudahan terbaru ini walaupun dalam keadaan semasa yang mencabar adalah komitmen kami memberi perkhidmatan tambah nilai kepada pelanggan dan mengekalkan momentum pertumbuhan perniagaan," kata beliau.
MMTF-i ditawarkan pada kadar pembiayaan yang kompetitif dan di bawah kadar tetap dan terapung serta pelanggan juga layak menikmati pelepasan cukai setem sebanyak 20 peratus.
MMTF-i adalah produk perbankan aliran utama ketujuh Maybank Islamic sejak ia memulakan operasi pada 1 Januari tahun ini.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Tiga koperasi skim cepat kaya diserbu

PUTRAJAYA 17 Dis. – Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan Bank Negara menyerbu secara serentak tiga buah koperasi masing-masing satu di Kelantan dan dua lagi di Kuala Lumpur semalam setelah dikenal pasti menjalankan kegiatan pelaburan bercirikan skim cepat kaya.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Noh Omar berkata, tiga koperasi itu adalah Koperasi Taqwa Malaysia Berhad (KOTAQWA) yang berpusat di Kelantan serta Koperasi Usahawan Malaysia Berhad (KUMB) dan Koperasi Birr Berhad (Birr).
Menurutnya, ketiga-tiga koperasi yang beroperasi sejak 2006 itu mempunyai nilai pelaburan berjumlah kira-kira RM80 juta.
Serentak itu, kata beliau, akaun dan aset milik ketiga-tiga koperasi itu dibekukan untuk siasatan lanjut. – Utusan.
---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

Saturday, 13 December 2008

Sistem Kewangan dan Ekonomi Islam (IEF) jalan keluar krisis ekonomi

SISTEM kewangan kapitalis sememangnya tidak akan pernah ‘aman dan sejahtera’, jauh sekali bagi mengharmonikan kehidupan manusia melalui agihan ekonomi yang adil dan saksama dalam masyarakat, negara mahupun dunia.
Lazimnya, kewangan kapitalis dan liberal menjadikan manusia sebagai hamba duit, bukan wang sebagai hamba manusia sebagaimana yang sepatutnya dan yang digariskan oleh Islam.
Disebabkan manusia sudah menjadi hamba duit, akan berlakulah salah urus, silap takbir, rasuah dan yang seumpamanya angkara sama ada gelap mata atau untuk meraih laba segera yang mudah untuk terus berkuasa dan memuaskan nafsu.
Jadi tidak hairanlah apabila berlaku krisis kewangan Amerika Syarikat (AS) yang menyebabkan ekonomi dunia kini kembali merudum selepas mengalami kemelesetan pada tahun 1985.
Tempias krisis kewangan yang dilakukan oleh ‘penyangak’ mata wang di negara kuasa besar dunia itu pula adalah menyeluruh.
Malah kemelesetan kali ini dikatakan paling teruk sejak The Great Depression dalam krisis kemelesetan ekonomi terburuk dunia pada era tahun 1930-an.
Semuanya gara-gara krisis sub prima AS setelah ‘penyangak kewangan’ membuka seluas ruang meminjam kepada yang tidak layak melalui konsep ‘gadai janji’ dalam proses pinjaman sehingga hilang kawalan.
Malaysia yang belum genap 10 tahun kejayaan mendepani krisis kewangan Asia (1988) tidak terkecuali daripada menerima kesan meskipun suasana masih stabil.
Malah sistem Marxim yang memastikan kerajaan menguasai ekonomi 100 peratus juga merupakan barah besar kepada manusia, masyarakat dan negara komunis sehingga menyebabkan Kesatuan Rusia runtuh.
Tetapi Sistem Kewangan dan Ekonomi Islam (IEF) yang digaris dalam al-Quran dan al-sunnah adalah jalan tengah dari dua sistem tidak sekata itu.
Sistem IEF adalah paling tepat dan selamat kerana ia adalah ciptaan oleh Yang Maha Berkuasa, iaitu yang menentukan urus tadbir seluruh makhluk, langit dan bumi, berbanding sistem kapitalis dan Marxim rekaan manusia untuk survival terpilih.
Sebabnya, dalam sistem kewangan Islam, urusannya berasaskan keadilan, rela merelakan dan hak demi kepentingan serta kelangsungan hidup yang harmoni sesama ummah dan alam sejagat.
Ini boleh dirujuk dalam firman Allah SWT yang mafhum-Nya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakupi juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain bererti membunuh diri sendiri, kerana umat merupakan suatu kesatuan); sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nissa’: 29).
lDan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu bermaharajalela di muka bumi dengan membuat kerosakan. (asy- Syu’araa: 183)
lDan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (ar-Rahman: 9).
Soalnya apakah masih wujud sistem IEF menurut syariah (al-Quran dan hadis) dalam urusan ekonomi dan kewangan dunia, waima dalam negara-negara Islam dan syarikat serta badan korporat yang dimiliki serta ditadbir urus oleh umat Muslim sendiri?
Kerangka kewangan Islam kata Profesor Ekonomi Universiti Sultan Qaboos, Oman, Prof. Dr. Masudul Alam Choudhury, adalah bersifat universal, unik dan kekal dari dulu, kini dan selamanya.
“Tetapi sistem ekonomi liberal dari buku yang berteraskan logikal (akal) mengguna metodologi individu untuk kepentingan individu kelompok,” katanya.
Menurut Dr. Choudhury, fenomena kewangan dan ekonomi dunia nyata kini adalah gabungan realiti, logikal, neutralise dan budaya sekitar yang bercorak individu materialistik.
Beliau yang juga penyandang Kerusi Sarjana Antarabangsa dalam IEF Universiti Trisakti, Jakarta di Indonesia itu bagaimanapun menegaskan, sistem IEF adalah konsep dan proses mendisiplinkan hidup manusia dan sistem dunia keseluruhannya.
“Ini kerana sistem IEF berhubung terus dengan sunatullah, sama ada dalam bentuk metodologi, epistemologi mahu pun pedagogi. Ia ciptaan Allah yang Maha Tahu keperluan manusia,” ujarnya.
Dr. Choudhury berkata demikian ketika memperkatakan mengenai ‘Metodologi dan pedagogi dalam IEF’ pada Persidangan Meja Bulat di UKM, Bangi, Selangor pada 25 November lalu.
Persidangan sehari yang membincangkan mengenai kewangan dan ekonomi Islam di UKM itu membariskan 10 sarjana ekonomi Islam tempatan dan luar negara sebagai panel pembentang.
Malah metodologi dalam tadbir urus kewangan dan ekonomi Islam itu sendiri kata Dr. Choudhury lagi, adalah untuk memandu manusia mengendalikan anugerah yang Allah sedia untuk manusia dan alam jagat.
Sementara itu, Prof. Dr. Saiful Azhar Rosly dari Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF) pula berkata, apa yang wujud dan berlaku dalam sistem kewangan dan ekonomi dunia kini adalah konsep dominan pihak dan kuasa tertentu dalam segala bentuk urusan.
“Sedangkan dalam Islam tidak ada dominasi dalam segala urusannya sebaliknya menjadikan dinar emas sebagai asas berurusniaga.
“Sebab nilai sebenar mata wang atau mata wang yang tulen adalah yang berasaskan emas melalui dinar yang disebutkan dalam al-Quran,” katanya.
Malah kata Dr. Saiful lagi, yang menenggelamkan lagi sistem IEF sama ada tempatan mahupun peringkat global adalah berpunca daripada umat Islam sendiri.
Menurutnya, sarjana IEF Muslim realitinya adalah ‘manusia dua alam’. Mereka mengajar dan banyak membuat penyelidikan serta berteori tetapi tidak berpengalaman dalam urusan korporat kewangan mahu pun ekonomi secara praktikal.
Namun, apabila berada dalam sektor korporat kewangan kata beliau, segala teori, falsafah dan hasil kajian hilang, sekali gus turut melenyapkan kesarjanaan yang mereka tonjolkan sebelumnya.
“Mereka bijak berteori tetapi dalam praktikal lain pula yang mereka lakukan, maka wujudlah ‘manusia dua alam’ di kalangan sarjana,” katanya yang membincangkan tajuk Ekonomi Islam Malaysia.
Sebab itu Imam Al-Ghazali tambah Dr. Saiful menyebut, sebab dilema dalam bisnes adalah gandingan melibatkan soal akal, al-Quran, Sunnah dan syaitan secara serentak untuk dipilih oleh manusia.
Bagaimanapun menurut beliau, fitrah mendorong manusia lebih terarah kepada akal dan syaitan dalam membuat pilihan.
Katanya, empat faktor penting paling asas dalam fenomena ekonomi Islam yang ada di Malaysia adalah pengajian ekonomi Islam, kewangan Islam, dinar, hab halal, zakat dan wakaf tunai perlu diperhebatkan jika mahu mendaulatkan IEF.
Namun berdasarkan urusan kewangan dan ekonomi dunia dulu dan kini, Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali dari Unit Perancangan Ekonomi Menteri di Jabatan Perdana Menteri mempersoalkan, apakah IEF hanya sesuai menjadi alternatif dalam menangani krisis ekonomi sahaja.
Menurutnya, IEF disebut-sebut sebagai penyelesai krisis kewangan kini, membuktikan ia adalah sistem yang paling berkesan yang relevan sepanjang masa dalam menjamin keadilan semua manusia.
“Namun adakah akan wujud kualiti dan ketanggungjawaban pelaksanaan IEF jika manusia itu sendiri tidak ada keilmuan ekonomi dan Islam dalam urus tadbirnya,” tanya beliau lagi.
Dalam merealisasikan IEF dalam negara kita sendiri, kata Dr. Noor Azlan, timbul masalah apabila wujud dua nakhoda untuk mengendalikan sebuah kapal.
“Sebenarnya ada konflik besar dalam soal merancang ekonomi dan kewangan ‘Islam’ negara, sebab itulah berlaku jurang taraf hidup dan pendapatan perkapita yang tinggi di beberapa negeri,” jelasnya.
Mengupas mengenai ‘Ekonomi Malaysia: pencapaian lalu dan cabaran akan datang’ beliau berkata, sistem kewangan dan ekonomi negara kita sekarang adalah super dalam kelompok ASEAN tetapi tidak untuk tahun 2020 dan di peringkat global.
Dalam pada itu, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UKM, Prof. Madya Syed Ghazali Wafa Syed Adwan Wafa berkata, pembangunan institusi sektor kebajikan tidak boleh dikesampingkan dalam merancang dan melaksanakan sesebuah sistem ekonomi.
Sektor kebajikan menurut beliau, mesti diberi keutamaan dalam pembangunan dan peranannya perlu diberi perincian sebagaimana yang diberikan pada sektor awam dan swasta.
Institusi zakat, wakaf dan takaful mesti diperhebatkan bagi mengimbangi segala cabaran dalam kewangan dan ekonomi global, katanya apabila berhujah mengenai pembangunan institusi sektor kebajikan dalam sistem ekonomi negara dalam zakat, wakaf dan takaful.
“Dalam Islam, peranan sektor kebajikan yang boleh dimainkan institut zakat, wakaf dan takaful menjadi keutamaan secara relatif sebagaimana yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah,” jelasnya.
Ini kerana menurut Syed Ghazali Wafa, institut zakat, wakaf dan takaful Islam bukan sahaja boleh mengimbangi cabaran global malah akan mewujudkan masyarakat yang tidak bergantung kepada kerajaan dengan keadilan dapat dinikmati oleh yang berhak.
(Utusan Malaysia)

---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com