Terkini

Saturday, 26 July 2008

Kekaburan fahami erti riba sukarkan natijah syariat - Perspektif IKIM

Oleh Mohd Noor Omar

Kegagalan selami pengurusan kewangan, ekonomi selari syariah ancam kestabilan ekonomi

PERSOALAN mengenai faedah atau riba dalam urusan kewangan menjadi tajuk perbincangan penting sejak berabad lamanya. Kegagalan memahami istilah dan penggunaan secara tepat menyebabkan kepincangan dalam pengurusan kewangan dan ekonomi.

Sejak penggunaan istilah yang saling berkongsi makna sama itu dan perkembangan muamalah kewangan Islam, kegiatan yang mempunyai faedah dielakkan ekoran pengharamannya. Kekaburan maksud sebenar riba dan pengabaian sudut etika pengurusan kewangan Islam menyukarkan natijah syariat.


Oleh itu, mengharuskan sesuatu amalan muamalah dengan tidak menggunakan akad yang dinisbahkan kepada faedah tidak bermakna sesuatu muamalah itu menepati ajaran Islam.

Pengharaman riba ditemui sejak 2,000-1,400 SM dalam tamadun keagamaan India. Begitu juga dalam kitab Bible (Old Testament-Ezekiel), yang menganggap riba adalah jenayah setanding dengan kesalahan merogol, membunuh, mencuri dan syirik di kalangan kaum Yahudi tahun keenam SM.

Seterusnya, Kod Hammurabi mengawal amalan riba dengan mengenakan had tertentu ke atas pemberian pinjaman wang.

Plato dan Aristotle mengakui riba sebagai tidak bermoral dan tidak adil. Greek menjadi antara yang pertama menguatkuasakan kawalan kadar tertentu ke atas riba (800-600 SM), diikuti Rom (443 SM) menetapkan kadar riba tidak boleh melebihi 8.33 peratus kemudian dinaikkan kepada 12 peratus.

Pada kurun ketujuh Masihi, al-Quran menegaskan pengharaman riba ke atas seluruh umat manusia dan mencela amalan itu.

Di Malaysia, amalan perbankan dan badan kewangan menetapkan kadar faedah pinjaman kepada Kadar Asas Pinjaman (Base Lending Rate-BLR) yang ketika ini 6.8 peratus, manakala jendela kewangan dan perbankan Islam pula menutup terus amalan berunsurkan faedah ke atas pinjaman kecuali hanya membuka ruangan ke atas akad 'jual beli'.

Perkembangan pemikir ekonomi moden seperti Adam Smith, Keynes dan Silvio Gesell, menyokong pencegahan amalan riba dengan memberi fikrah mengehadkan kadar tertentu keharusannya. Ada juga ahli ekonomi sezaman mereka menganggap riba seperti penyakit kanser dalam masyarakat.

Melihat kepada pemikir Islam dan fatwa fiqh antarabangsa, pengenaan sebarang tambahan bayaran balik ke atas pinjaman wang melebihi jumlah dipinjamkan tanpa mengambil kira bentuk dan istilah digunakan adalah haram dan ditegah sama sekali.

Dalam Riba in Islam, Fiqh of Contemporary Issues - Mohammad Razi (May 2008) menyimpulkan bahawa riba dalam apa bentuk sekalipun ke atas pinjaman tidak boleh dan haram di sisi agama Islam. Dengan kata lain, mengambil pulangan secara melebihi daripada pinjaman tidak dibolehkan, walaupun berbagai hujah logik diberikan atau mendapat keredaan pihak berkenaan.

Pengharaman riba bertujuan memberi keadilan dalam urusan kewangan dan mengelakkan daripada berlakunya penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin. Riba juga membuatkan orang miskin bertambah miskin, manakala orang kaya tidak mahu berusaha memakmurkan sumber modal hanya mengharapkan pulangan hasil tekanan kadar tinggi ke atas peminjam. Akibatnya, ekonomi akan mundur dan cenderung memusnahkan kemakmuran sesebuah negara.

Apa yang digalakkan Islam adalah berniaga atau bermuamalah pertukaran berlandaskan keredaan dengan jalan jualbeli atau kemakmuran ekonomi menerusi perkongsian. Pengagihan kekayaan secara adil dan menggalakkan amalan bersedekah, di samping menunaikan zakat ke atas pemilikan kekayaan.

Agihan ini dapat dirasai orang kurang berkemampuan, manakala harta yang diperoleh menepati kehendak syariah mendapat berkat seterusnya menambahkan lagi kemakmuran negara. Pulangan dengan hanya memberi pinjaman tanpa mengusahakan sesuatu kegiatan ekonomi dihapuskan.

Kecenderungan terkini yang ditakuti ialah ada pihak cuba menyembunyikan amalan riba dalam akad diberi istilah tertentu. Dengan hanya menggunakan istilah bay' tidak bermakna ia tidak mengandungi riba jika akad berkenaan adalah pinjaman.

Seperkara lagi yang jelas dari segi amalannya, tidak kira sama ada institusi itu dinisbahkan sebagai badan Islam atau tidak, sekiranya mereka memberi pinjaman atau melaksanakan akad muamalah, kebergantungan kepada BLR masih tidak dapat dielakkan. BLR digunakan sebagai asas kepada kadar keuntungan aqad yang digunakan dan amalan riba dibenarkan berlaku.

Keruncingan pengurusan kewangan dan ekonomi kebelakangan ini akibat ketidaktentuan naik turun nilainya, perlu dilihat sebagai desakan yang menuntut kita menakrifkan semula riba, faedah, wang, harga dan etika pengurusan kewangan serta menyusun semula tatacara pentadbiran kewangan menyeluruh.

Masalah subprima yang dihadapi Amerika Syarikat sekarang yang bakal melumpuhkan ekonomi negara mungkin boleh dijadikan pengajaran bahawa kesan kegagalan memahami kaedah pengurusan kewangan dan ekonomi, selari kehendak syariah mengancam kestabilan ekonomi sesebuah negara.

Penulis ialah Pegawai Penyelidik, Pusat Perundingan dan Latihan Institut Kefahaman Islam Malaysia


---
Latihan & Perundingan: www.alfalahconsulting.com 
Perunding, Pensyarah & Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Pelaburan Saham Amanah Islam: www.islamic-invest-malaysia.com

No comments:

Post a Comment