Terkini

Sunday, 13 October 2019

Allah telah menghalalkan berjual-beli dan mengharamkan riba (Surah Al-Baqarah, ayat 275)


No comments:

Post a comment